tammerbiolab.fi
Avainlippu ISO 9001 ja ISO 13485

Tuotteet

Käyttöalat

Tuotetyyppi

CE/IVD

No image

Sabouraud dextrose agar (SD), 100 ml pullo

Tuotenro

T109

Tuotetunnus

SDA100

Tuotetyyppi

Pullo

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede
Elintarvikeanalytiikka
Ympäristöanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Elatusaineagar dermatofyyttien, hiivojen ja homeiden havaitsemiseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Sabouraud dextrose agar on runsasravinteinen elatusaine, joka tukee etenkin hiivojen, dermatofyyttien ja homeiden kasvua. Agar ei sisällä selektiivisiä aineita ja sen pH on matala (n. 5,6) hilliten korkeammassa pH:ssa viihtyvien mikrobien kasvua. Tuote soveltuu esimerkiksi kosmetiikka-, elintarvike- ja ympäristönäytteiden sienianalytiikkaan ja puhtauskontrollointiin. Tuote on valmiselatusainepullo ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Sabouraud dextrose agar on runsasravinteinen ja antibiootiton elatusaine. Agarin pH on matala ja se sopii hiivojen ja homeiden lisäksi esimerkiksi asidofiilisten bakteerien kuten Nocardia-lajien ja aktinomykeettien kasvattamiseen. Sienten kasvun tueksi elatusaineeseen on lisätty runsaasti dekstroosia. Tryptoni ja lihapeptoni toimivat kasvulle keskeisten hiilen, typen ja hivenaineiden lähteinä.

Agar on pakattu 200 ml ruskeaan lasipulloon, joka on suljettu kierrekorkilla.
No image

Sabouraud dextrose agar (SDA), selektiivinen malja

Tuotenro

T113

CE/IVD

Tuotetunnus

SDA+P&S

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede
Elintarvikeanalytiikka
Ympäristöanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen valmismalja dermatofyyttien, hiivojen ja homeiden kasvatukseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Selektiivinen Sabouraud dextrose agar on tarkoitettu kliinisessä käytössä sieni-infektioiden aiheuttajien esim. dermatofyyttien, hiivojen ja homeiden havaitsemiseen. Ei-kliinisessä käytössä malja soveltuu sienten aiheuttamien kontaminaatioiden havaitsemiseen esimerkiksi ympäristö-, elintarvike- ja kosmetiikkanäytteistä. Tuotteen avulla saatuja tuloksia tulee käyttää ja arvioida yhdessä muiden kliinisten ja laboratoriotulosten kanssa. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Selektiivinen SDA-malja on lievästi hapan ja sisältää selektiivisinä antibiootteina penisilliiniä ja streptomysiiniä, jotta näytteen mahdollinen bakteerikasvu estyisi. Sienten kasvun tueksi maljalle on lisätty runsaasti dekstroosia, joka vapauttaa maljalle fermentoitavia hiilihydraatteja. Maljalla ei ole sienikasvua estäviä antibiootteja (esim. sykloheksimidiä).
No image

Sabouraud dextrose liuos, 10 ml putki

Tuotenro

T289

Tuotetunnus

SDB10

Tuotetyyppi

Putki

Tyypilliset käyttöalat

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Elatusaineliuosputki dermatofyyttien, hiivojen ja homeiden kasvatukseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Sabouraud dextrose liuos on runsasravinteinen elatusaine, joka tukee etenkin hiivojen, dermatofyyttien ja homeiden kasvua. Liuos ei sisällä selektiivisiä aineita ja sen pH on matala (n. 5,7) hilliten korkeammassa pH:ssa viihtyvien mikrobien kasvua. Tuote soveltuu esimerkiksi rikastusliemeksi kosmetiikka-, elintarvike- ja ympäristönäytteiden sienianalytiikkaan ja puhtauskontrollointiin. Tuote on valmiselatusaineputki ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Sabouraud dextrose liuos on runsasravinteinen ja antibiootiton elatusaine. Liuoksen pH on matala ja se sopii hiivojen ja homeiden lisäksi esimerkiksi asidofiilisten bakteerien kuten Nocardia-lajien ja aktinomykeettien kasvattamiseen. Sienten kasvun tueksi elatusaineeseen on lisätty runsaasti dekstroosia. Tryptoni ja lihapeptoni toimivat kasvulle keskeisten hiilen, typen ja hivenaineiden lähteinä.

Liuos on pakattu 12 ml putkiin, jotka on suljettu kierrekorkeilla.

No image

Sabouraud maltoosi agarmalja

Tuotenro

T117

CE/IVD

Tuotetunnus

SMA

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Elintarvikeanalytiikka
Ympäristöanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Valmismalja dermatofyyttien, hiivojen ja homeiden havaitsemiseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Sabouraud maltoosi agarmalja on tarkoitettu sieni-infektioiden havaitsemiseen kliinisessä käytössä ja sienten aiheuttamien kontaminaatioiden havaitsemiseen esimerkiksi ympäristö-, elintarvike- ja kosmetiikkanäytteistä. Tuotteen avulla saatuja tuloksia tulee käyttää ja arvioida yhdessä muiden kliinisten ja laboratoriotulosten kanssa. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Sabouraud maltoosi on valmismalja, jonka pH on lievästi hapan tukien hiivojen ja homeiden kasvua. Maljalla ei ole bakteeri- tai sienikasvua estäviä antibiootteja. Maljalle on lisätty maltoosia glukoosin sijaan, joten sillä kasvatetaan lähtökohtaisesti sellaisia sieniä tai asidofiilisiä bakteereita, jotka pystyvät hyödyntämään maltoosia energianlähteenä. Hiilihydraattia lukuun ottamatta tuote on samanlainen kuin Sabouraud dekstroosi agarmalja (SDA, T114).
No image

Sappi-eskuliini agarmalja

Tuotenro

T119

Tuotetunnus

BEA

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede
Elintarvikeanalytiikka
Ympäristöanalytiikka
Tutkimus ja opetus

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen valmismalja enterokokkien havaitsemiseen ja tunnistamiseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Sappi-eskuliini agarmalja on tarkoitettu enterokokkien havaitsemiseen ja tunnistamiseen esimerkiksi kliinisistä, elintarvike- ja ympäristönäytteistä. Malja on selektiivinen gram-positiivisille, sappea sietäville bakteereille ja erottelee sillä kasvavat bakteerit eskuliinin hajotusreaktion perusteella. Maljalla on selektiivisenä aineena sapen lisäksi natriumatsidia. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Sappi-eskuliini agar on selektiivinen ja erotteleva valmismalja. Maljan selektiivisyys perustuu gram-negatiivisten bakteerien kasvua estävään natriumatsidiin. Gram-positiivisista bakteereista maljalla kasvavat vain ne, jotka sietävät maljan korkeaa sappipitoisuutta. Malja on erotteleva sille lisätyn eskuliinin ansiosta. Eskuliini hajoaa sitä pilkkovien bakteerien toimesta eskuletiiniksi, joka reagoi maljan sisältämän raudan kanssa aikaansaaden maljapohjan tummumisreaktion. Tryptoni, peptoni sekä hiivauute muodostavat maljan ravinteikkaan pohjan vapauttaen bakteerien kasvulle keskeisiä aminohappoja, typpeä, hiiltä, vitamiineja sekä hivenaineita. Natriumkloridi tasapainottaa maljan osmoottista painetta.
No image

Seleniitti-kystiini liuos, 4 ml putki

Tuotenro

T120

CE/IVD

Tuotetunnus

SCB4

Tuotetyyppi

Putki

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede
Elintarvikeanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen elatusaineliuosputki Salmonella-bakteerin rikastukseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Seleniitti-kystiiniliuos (SC) on tarkoitettu Salmonella-kantojen rikastamiseen kliinisistä näytteistä ja elintarvikenäytteistä ennen elatusainemaljalle viljelyä. Rikastusliuos ei tuota tulosta kannan löytymisestä itsenäisesti, vaan tuotetta tulee käyttää seulontakäytössä siten, että positiivisilta vaikuttavat löydökset varmistetaan toisella menetelmällä ennen tuloksen tulkintaa. Tuote on valmiselatusaineputki ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
SC-elatusaineputken selektiivisenä aineena toimii seleniitti, joka estää gram-positiivisten bakteerien ja useimpien enterobakteerien kasvun liuoksessa. Seleniitti ei estä Salmonella-kantojen kasvua. Liuoksen pääravinteena toimii tryptoni ja energianlähteenä laktoosi. Liuokseen on lisätty kystiiniä, joka toimii pelkistävänä aineena ja hieman vähentää seleniitin selektiivistä vaikutusta. Liuos on vahvasti puskuroitu, jotta salmonellojen kasvu ei hidastu liuoksen pH:n muuttuessa seleniitin pelkistymisen tai fermentaation happamien aineenvaihduntatuotteiden vuoksi. Liuos on pakattu muoviputkiin, jotka on suljettu hetulatulppakorkeilla.
No image

Seleniitti-kystiini liuos, 450 ml pullo

Tuotenro

T121

Tuotetunnus

SCB450

Tuotetyyppi

Pullo

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Elintarvikeanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen elatusaineliuos Salmonella-bakteerin rikastukseen

SIM kolmoisputki, 2 ml putki

SIM kolmoisputki, 2 ml putki

Tuotenro

T122

Tuotetunnus

SIM2

Tuotetyyppi

Putki

Tyypilliset käyttöalat

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Valmiselatusaineputki bakteerien rikkivedyn ja indolin tuottamisen sekä liikkuvuuden tutkimiseksi

Skim milk -liuos, 1 ml putki

Skim milk -liuos, 1 ml putki

Tuotenro

T123

Tuotetunnus

SKIM1

Tuotetyyppi

Putki

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede
Elintarvikeanalytiikka
Ympäristöanalytiikka
Tutkimus ja opetus

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Liuosputki mikrobien säilytykseen ja/tai kuljetukseen

No image

Soija-kaseiiniliemi, 450 ml pullo

Tuotenro

T129

Tuotetunnus

TSB450

Tuotetyyppi

Pullo

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede
Elintarvikeanalytiikka
Tutkimus ja opetus

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Ravinnerikas elatusaineliuos aerobisten bakteerien ja sienten kasvatukseen

No image

Soija-kaseiiniliuos, 10 ml pullo

Tuotenro

T125

Tuotetunnus

TSB10

Tuotetyyppi

Pullo

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede
Elintarvikeanalytiikka
Tutkimus ja opetus

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Ravinnerikas elatusaineliuos aerobisten bakteerien ja sienten kasvatukseen

No image

Soija-kaseiiniliuos, 100 ml pullo

Tuotenro

T126

Tuotetunnus

TSB100

Tuotetyyppi

Pullo

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede
Elintarvikeanalytiikka
Tutkimus ja opetus

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Ravinnerikas elatusaineliuos aerobisten bakteerien ja sienten kasvatukseen

No image

Soija-kaseiiniliuos, 4 ml putki

Tuotenro

T128

CE/IVD

Tuotetunnus

TSB4

Tuotetyyppi

Putki

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede
Elintarvikeanalytiikka
Tutkimus ja opetus

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Ravinnerikas elatusaineliuos aerobisten bakteerien ja sienten kasvatukseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Soija-kaseiiniliuos (TSB) on tarkoitettu aerobisen bakteeri- ja sienikasvun havaitsemiseen kliinisistä tai teollisuusnäytteistä infektion tai kontaminaation havaitsemiseksi. Seulontakäytössä positiivisilta vaikuttavat löydökset tulee varmistaa toisella menetelmällä ennen tuloksen tulkintaa. Tuote on valmiselatusaineputki ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
TSB on ravinnerikas ei-selektiivinen elatusaineputki, jolla kasvaa tavallisimmat kontaminoivat bakteerit, hiivat ja homeet. Elatusaineen tryptoni ja soijapeptoni toimivat typen lähteinä, glukoosi energianlähteenä ja NaCl tasaa liuoksen osmolaalisuuden. Fosfaatti puskuroi liuoksen pH:n, jotta mikrobien aineenvaihduntatuotteiden happamuus ei hidastaisi niiden kasvua. Tämän elatusaineen koostumus vastaa harmonisoidun USP/EP/JP farmakopean määritelmää TSB-elatusaineelle. Liuos on pakattu muoviputkiin, jotka on suljettu hetulatulppakorkeilla.
No image

Sokeriton agar, 200 ml pullo

Tuotenro

T131

Tuotetunnus

SFA200

Tuotetyyppi

Pullo

Tyypilliset käyttöalat

Elintarvikeanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Elatusaineagar psykrotrofisten ja mesofiilisten gramnegatiivisten sauvojen määrittämiseen meijerituotteista

No image

Steriili ionivaihdettu vesi, 500 ml pullo

Tuotenro

T291

Tuotetunnus

DI-H2O500

Tuotetyyppi

Pullo

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede
Elintarvikeanalytiikka
Ympäristöanalytiikka
Tutkimus ja opetus

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Steriili ionivaihdettu vesi laboratoriokäyttöön

No image

Suklaa (McLeod) agarmalja

Tuotenro

T051

CE/IVD

Tuotetunnus

CHOC

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede
Tutkimus ja opetus

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Ravinnerikas valmismalja aerobisten bakteerien havaitsemiseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Suklaa-agarmalja on tarkoitettu aerobisten bakteerien havaitsemiseen kliinisessä ja ei-kliinisessä analytiikassa. Tuotteen avulla saatuja tuloksia tulee käyttää ja arvioida yhdessä muiden kliinisten ja laboratoriotulosten kanssa. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Suklaa-agar on runsasravinteinen yleiselatusaine, joka ei sisällä antibiootteja tai muita selektiivisiä aineita. Agarmaljan nimi tulee sen ruskeasta väristä, joka johtuu agariin sekoitetun hevosenveren kuumentamisesta. Maljalla kasvaa monia sellaisia bakteerilajeja, jotka eivät kasva verimaljalla. Tästä syystä aerobiset viljelyt steriilien alueiden näytteistä tehdään usein rinnakkain veri- ja suklaamaljoille. Suklaamaljalla kasvavat mm. kliinisesti merkittävimmät Haemophilus-lajit ja osa Neisseria-lajeista.

Tuote sisältää biologista eläinperäistä ainetta (hevosen veri).

No image

Suklaamalja vitamiinilisällä

Tuotenro

T257

CE/IVD

Tuotetunnus

CHOC+VIT

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Ravinnerikas valmismalja aerobisten bakteerien havaitsemiseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Suklaamalja vitamiinilisällä on tarkoitettu kliinisessä diagnostiikassa aerobisten bakteerien aiheuttamien infektioiden havaitsemiseen. Tuote soveltuu etenkin vaativien aerobien, kuten Haemophilus influenzae -, Neisseria gonorrhoeae - ja N. meningitidis -bakteerien viljelyyn. Tuotteen avulla saatuja tuloksia tulee käyttää ja arvioida yhdessä muiden kliinisten ja laboratoriotulosten kanssa. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Lisävitaminoitu suklaamalja on ravinnerikas valmismalja niille bakteereille, jotka eivät kasva tavanomaisilla veri- ja suklaamaljoilla. Tuotteen ravinteikkuus perustuu mm. kuumennetun hevosenveren, hiivauutteen, glukoosin, aminohappojen, adeniinin ja B12-vitamiinin osuuteen maljalla. Agarmaljan nimi tulee sen ruskeasta väristä, joka johtuu agariin sekoitetun hevosenveren kuumentamisesta.

Tuote sisältää biologista eläinperäistä ainetta (hevosen veri).
No image

Sulfiitti-rauta agar, 100 ml pullo

Tuotenro

T132

Tuotetunnus

ISA100

Tuotetyyppi

Pullo

Tyypilliset käyttöalat

Elintarvikeanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Elatusaineagar Clostridium-bakteerien havaitsemiseen ja pesäkelaskentaan lihatuotteista ja muista elintarvikkeista

No image

Thayer-Martin agar, selektiivinen agarmalja

Tuotenro

T043

CE/IVD

Tuotetunnus

MTM+VCNT

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen valmismalja Neisseria gonorrhoeae -bakteerin (Gc) havaitsemiseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Selektiivinen Thayer-Martin-agar on tarkoitettu Neisseria gonorrhoeae -bakteerin, eli gonokokin (engl. gonococcus, Gc) eristämiseen potilasnäytteistä, kun nukleiinihappojen osoitustesti on ollut positiivinen. Tuotteen avulla saatuja tuloksia tulee käyttää ja arvioida yhdessä muiden kliinisten ja laboratoriotulosten kanssa. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Thayer-Martin-agarmalja on runsasravinteinen ja sisältää mm. kuumennettua lampaanverta, hiivauutetta, glukoosia, aminohappoja, adeniinia ja B12-vitamiinia. Maljalle lisätty maissitärkkelys neutraloi toksisia metaboliitteja ja ylläpitää neutraalia pH:ta tukien gonokokin kasvua. Tuotteen selektiivisyys perustuu VCNT-antibioottiyhdistelmään, eli vankomysiini-, kolistiini-, nystatiini- ja trimetopriimi-antibiootteihin, jotka estävät maljalla muiden bakteerien ja sienten kasvua.

Tuote sisältää biologista eläinperäistä ainetta (lampaan veri).

No image

THG agarmalja

Tuotenro

T143

Tuotetunnus

TGEA

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Ympäristöanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen valmismalja ympäristönäytteiden bakteeripitoisuuksien määrityksiin

KÄYTTÖTARKOITUS
Tryptoni-hiivauute-glukoosiagar, eli THG-malja (engl. tryptone glucose yeast extract agar, TGYE) on tarkoitettu bakteeripitoisuusmittauksiin ympäristönäytteistä. Maljan pH on neutraali ja sen selektiivisyys perustuu natamysiiniin. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
THG on ravinteikas ja selektiivinen valmismalja, jonka selektiivisyys perustuu maljalle lisättyyn natamysiiniin. Natamysiini estää hiivojen, homeiden ja saprofyyttisten sienten kasvua maljalla. Maljalle lisätty glukoosi toimii bakteerien energianlähteenä. Kaseiini ja hiivauute tarjoavat typen ja B-vitamiinien lähteen. Tuotteen koostumus on Asumisterveysohjeen mukainen.
No image

THG kontaktimalja

Tuotenro

T196

Tuotetunnus

TGEA-CONT

Tuotetyyppi

Kontaktimalja

Tyypilliset käyttöalat

Ympäristöanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen valmismalja bakteerien havaitsemiseen sisätilojen pinnoilta

No image

Tioglykolaattiliuos, 6 ml putki

Tuotenro

T256

CE/IVD

Tuotetunnus

FTM6

Tuotetyyppi

Putki

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede
Elintarvikeanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Ravinnerikas elatusaineputki aerobisten ja anaerobisten bakteerien havaitsemiseen esim. steriilitestauksessa

KÄYTTÖTARKOITUS
Tioglykolaattiliuos on tarkoitettu aerobisten ja anaerobisten bakteerien aiheuttamien infektioiden havaitsemiseen ja vähäistenkin bakteerimäärien toteamiseen hoitotarvikkeista kontaminaation havaitsemiseksi. Seulontakäytössä positiivisilta vaikuttavat löydökset tulee varmistaa toisella menetelmällä ennen tuloksen tulkintaa. Tuote on valmiselatusaineputki ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Tioglykolaattiliuos on ravinnerikas elatusaine, johon on lisätty ainesosia mikrobien kasvua estävien yhdisteiden neutraloimiseksi. Liuoksessa on vahva puskuri ja siten näytteen happamuus tai emäksisyys ei häiritse oleellisesti mikrobien kasvua. Liuos soveltuu sekä aerobisten että anaerobisten bakteerien kasvatukseen. Anaerobista viljelyä varten liuokseen on lisätty tioglykolaattia, joka toimii pelkistävänä aineena poistaen liuokseen liuenneen hapen toksista vaikutusta. Resatsuriini-indikaattoria käytetään ilmaisemaan sitä nesteen osaa, jossa happea esiintyy. Liuos on pakattu lasiputkiin, jotka on suljettu kierrekorkeilla.
No image

Tomato juice agarmalja

Tuotenro

T136

Tuotetunnus

TJA

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Elintarvikeanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen valmismalja Lactobacillus-bakteerien kasvatukseen ja pesäkelaskentaan

No image

Trypticase soy agar (TSA) kontaktimalja

Tuotenro

T137

Tuotetunnus

TSA-CONT

Tuotetyyppi

Kontaktimalja

Tyypilliset käyttöalat

Elintarvikeanalytiikka
Ympäristöanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Valmismalja mikrobien havaitsemiseen pinnoilta

KÄYTTÖTARKOITUS
TSA-kontaktimalja on tarkoitettu mikrobien havaitsemiseen pinnoilta. Malja soveltuu esimerkiksi tuotantotilojen ja -laitteiden pintojen puhtauskontrollointiin. Tuotteen agarpinta on koholla yli maljan reunojen, jotta näyte voidaan painaa suoraan agaria vasten. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
TSA on runsasravinteinen yleiselatusaine, joka ei sisällä antibiootteja tai muita selektiivisiä aineita. Elatusaineen tryptoni ja soijapeptoni tarjoavat typen, hiilen ja vitamiinien lähteen kasvatettaville mikrobeille. Maljan pH on neutraali.
Trypticase soy agar (TSA) malja

Trypticase soy agar (TSA) malja

Tuotenro

T142

Tuotetunnus

TSA

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Elintarvikeanalytiikka
Ympäristöanalytiikka
Tutkimus ja opetus

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Valmismalja bakteerien, hiivojen ja homeiden kasvatukseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Tryptoni-soija-agarmalja on tarkoitettu monipuoliseen mikrobien kasvattamiseen elintarvike-, ympäristö-, tutkimus- ja opetuslaboratorioissa. TSA on ravinteikas yleiskasvatusalusta ja soveltuu mikrobien kasvattamisen lisäksi muun muassa kantojen eristämiseen ja säilyttämiseen. Malja soveltuu hyvin vertailukasvatusalustaksi. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
TSA on runsasravinteinen yleiselatusaine, joka ei sisällä antibiootteja tai muita selektiivisiä aineita. Maljan tryptoni ja soijapeptoni tarjoavat typen, hiilen ja vitamiinien lähteen kasvatettaville mikrobeille. Maljan pH on neutraali.
Trypticase soy agar (TSA), 100 ml pullo

Trypticase soy agar (TSA), 100 ml pullo

Tuotenro

T138

Tuotetunnus

TSA100

Tuotetyyppi

Pullo

Tyypilliset käyttöalat

Elintarvikeanalytiikka
Ympäristöanalytiikka
Tutkimus ja opetus

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Elatusaineagar bakteerien, hiivojen ja homeiden kasvatukseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Trypticase soy agar on tarkoitettu monipuoliseen mikrobien kasvattamiseen elintarvike-, ympäristö-, tutkimus- ja opetuslaboratorioissa. TSA on ravinteikas yleiskasvatusalusta ja soveltuu mikrobien kasvattamisen lisäksi muun muassa kantojen eristämiseen ja säilyttämiseen. Agar soveltuu hyvin vertailukasvatusalustaksi. Tuote on valmiselatusainepullo ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
TSA on runsasravinteinen yleiselatusaine, joka ei sisällä antibiootteja tai muita selektiivisiä aineita. Elatusaineen tryptoni ja soijapeptoni tarjoavat typen, hiilen ja vitamiinien lähteen kasvatettaville mikrobeille. Maljan pH on neutraali.
Agar on pakattu 200 ml ruskeaan lasipulloon, joka on suljettu kierrekorkilla.
No image

Trypticase soy agar (TSA), 200 ml pullo

Tuotenro

T139

Tuotetunnus

TSA200

Tuotetyyppi

Pullo

Tyypilliset käyttöalat

Elintarvikeanalytiikka
Ympäristöanalytiikka
Tutkimus ja opetus

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Elatusaineagar bakteerien, hiivojen ja homeiden kasvatukseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Trypticase soy agar on tarkoitettu monipuoliseen mikrobien kasvattamiseen elintarvike-, ympäristö-, tutkimus- ja opetuslaboratorioissa. TSA on ravinteikas yleiskasvatusalusta ja soveltuu mikrobien kasvattamisen lisäksi muun muassa kantojen eristämiseen ja säilyttämiseen. Agar soveltuu hyvin vertailukasvatusalustaksi. Tuote on valmiselatusainepullo ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
TSA on runsasravinteinen yleiselatusaine, joka ei sisällä antibiootteja tai muita selektiivisiä aineita. Elatusaineen tryptoni ja soijapeptoni tarjoavat typen, hiilen ja vitamiinien lähteen kasvatettaville mikrobeille. Maljan pH on neutraali.

Agar on pakattu 300 ml ruskeaan lasipulloon, joka on suljettu kierrekorkilla.
No image

Tryptonisoijaliuos (TSB), steriili, 10 ml injektiopullo

Tuotenro

T269

Tuotetunnus

TSB10-IN

Tuotetyyppi

Pullo

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede
Elintarvikeanalytiikka
Tutkimus ja opetus

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Steriili elatusaineliuos näytteiden mikrobiologisen puhtauden varmistamiseen

No image

Tryptonisoijaliuos (TSB), steriili, 100 ml injektiopullo

Tuotenro

T270

Tuotetunnus

TSB100-IN

Tuotetyyppi

Pullo

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede
Elintarvikeanalytiikka
Tutkimus ja opetus

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Steriili elatusaineliuos näytteiden mikrobiologisen puhtauden varmistamiseen

No image

TSA + lesitiini & tween80 agarmalja

Tuotenro

T145

Tuotetunnus

TSA+L&TW

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Elintarvikeanalytiikka
Ympäristöanalytiikka
Tutkimus ja opetus

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Valmismalja bakteerien havaitsemiseen näytteistä, joissa voi olla jäämiä desinfioivista ammonium-yhdisteistä

No image

TSA + lesitiini & tween80 kontaktimalja

Tuotenro

T213

Tuotetunnus

TSA-CONT+

Tuotetyyppi

Kontaktimalja

Tyypilliset käyttöalat

Ympäristöanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Valmismalja bakteerien havaitsemiseen pinnoilta, joita on käsitelty desinfioivalla ammonium-yhdisteellä

TSI agar, 6 ml putki vinopinta

TSI agar, 6 ml putki vinopinta

Tuotenro

T146

Tuotetunnus

TSI6

Tuotetyyppi

Putki

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Vinopinta-agarputki gram-negatiivisten enterobakteerien tunnistamiseen

Universal beer agar (UBA) agarmalja

Universal beer agar (UBA) agarmalja

Tuotenro

T151

Tuotetunnus

UBA

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Elintarvikeanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Valmismalja mikrobien havaitsemiseen panimonäytteistä

KÄYTTÖTARKOITUS
Universal beer agarmalja on tarkoitettu panimomikrobien kasvattamiseen ja elvyttämiseen. Tuote sisältää olutta, jotta kasvualusta vastaisi panimo-olosuhteita ja bromikresoli-pH-indikaattorin, jonka avulla voidaan alustavasti erottaa eri mikrobeja toisistaan. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Universal beer agar (UBA) on semi-selektiivinen valmismalja, jonka koostumus tukee olutta kontaminoivien mikrobien kasvua. Semi-selektiivisyys perustuu maljalle lisättyyn olueen, joka rajoittaa monien muiden kuin panimomikrobien kasvua. Esimerkiksi humalan katkerot inhiboivat gram-positiivisten bakteerien kasvua. Kasvualusta on ravinnerikas. Maljan hiivauute tarjoaa muun muassa B-vitamiinien ja aminohappojen lähteen. Entsymaattisesti pilkottu maito mahdollistaa laktoosin käytön energianlähteenä. Tomaattimehu ja dekstroosi rikastavat maljaa entisestään. Sulfaattisuolot vapauttavat keskeisiä kasvutekijöitä. Lisäksi maljalle on lisätty bromikresolivihreää, joka toimii pH-indikaattorina.

No image

Universal beer agar (UBA), selektiivinen malja

Tuotenro

T148

Tuotetunnus

UBA+NAT

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Elintarvikeanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen valmismalja bakteerien havaitsemiseen panimonäytteistä

KÄYTTÖTARKOITUS
Universal beer agarmalja on tarkoitettu panimomikrobien kasvattamiseen ja elvyttämiseen. Tuote sisältää olutta, jotta kasvualusta vastaisi panimo-olosuhteita ja bromikresoli-pH-indikaattorin, jonka avulla voidaan alustavasti erottaa eri mikrobeja toisistaan. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Universal beer agar (UBA) on semi-selektiivinen valmismalja, jonka koostumus tukee olutta kontaminoivien mikrobien kasvua. Semi-selektiivisyys perustuu maljalle lisättyyn olueen, joka rajoittaa monien muiden kuin panimomikrobien kasvua. Esimerkiksi humalan katkerot inhiboivat gram-positiivisten bakteerien kasvua. Kasvualusta on ravinnerikas. Maljan hiivauute tarjoaa muun muassa B-vitamiinien ja aminohappojen lähteen. Entsymaattisesti pilkottu maito mahdollistaa laktoosin käytön energianlähteenä. Tomaattimehu ja dekstroosi rikastavat maljaa entisestään. Sulfaattisuolot vapauttavat keskeisiä kasvutekijöitä. Lisäksi maljalle on lisätty bromikresolivihreää, joka toimii pH-indikaattorina.
Selektiiviselle Universal beer agarille (UBA+) on edellä mainittujen ainesosien lisäksi lisätty natamysiini-antibioottia. Natamysiini estää hiivojen, homeiden ja saprofyyttisten sienten kasvua maljalla. Näin maljalla voidaan havaita bakteerikontaminantit ilman hiiva- ja homekasvustoa.

No image

Urea agar, 6 ml putki vinopinta

Tuotenro

T152

Tuotetunnus

CUAT6

Tuotetyyppi

Putki

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Vinoagarputki mikrobin ureaasi-tuoton osoittamiseen

No image

Vankomysiinille resistenttien enterokokkien rikastusliuos, 7 ml putki

Tuotenro

T267

CE/IVD

Tuotetunnus

VREB7

Tuotetyyppi

Putki

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Rikastusputki VRE:lle, jossa vankomysiini ja klindamysiini estävät häiritsevien mikrobien kasvua

KÄYTTÖTARKOITUS
VRE-rikastusliemi on tarkoitettu vankomysiinille resistenttien enterokokkien (VRE) rikastamiseen kliinisissä laboratorioissa sekä ympäristönäytteiden analytiikassa. Rikastusliuos ei tuota tulosta kannan löytymisestä itsenäisesti, vaan tuotetta tulee käyttää seulontakäytössä siten, että positiivisilta vaikuttavat löydökset varmistetaan toisella menetelmällä ennen tuloksen tulkintaa. Tuote on valmiselatusaineputki ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
VRE-rikastusliemi on selektiivinen elatusaineputki. Liuoksessa selektiivisinä aineina on sappea, natriumatsidia, vankomysiiniä (7,5 μg/ml) ja klindamysiiniä (0,5 μg/ml). Sappi ja natriumatsidi estävät suurinta osaa gram-negatiivisista bakteereista kasvamasta ja liuoksen antibiootit estävät muiden gram-positiivisten bakteerien ja kantojen kuin VRE-kantojen kasvua. Tuotteeseen lisätty eskuliini hydrolysoituu enterokokkien toimesta muuttaen liuoksen tummaksi. Liuos on pakattu muoviputkiin, jotka on suljettu kierrekorkeilla.
No image

Viljelysilmukka 1 µl

Tuotenro

T156

Tuotetunnus

CUL1

Tuotetyyppi

Muu

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede
Elintarvikeanalytiikka
Ympäristöanalytiikka
Tutkimus ja opetus

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Muovinen viljelysilmukka bakteereiden levitykseen valmismaljalle tai putkeen

No image

Viljelysilmukka 10 µl

Tuotenro

T157

Tuotetunnus

CUL10

Tuotetyyppi

Muu

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede
Elintarvikeanalytiikka
Ympäristöanalytiikka
Tutkimus ja opetus

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Muovinen viljelysilmukka nestenäytteen levitykseen valmismaljalle

No image

VRB agar, 200 ml pullo

Tuotenro

T165

Tuotetunnus

VRBA200

Tuotetyyppi

Pullo

Tyypilliset käyttöalat

Elintarvikeanalytiikka
Ympäristöanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen elatusaineagar koliformisten bakteerien havaitsemiseen ja pesäkelaskentaan

No image

VRBG agar, 200 ml pullo

Tuotenro

T169

Tuotetunnus

VRBGA200

Tuotetyyppi

Pullo

Tyypilliset käyttöalat

Elintarvikeanalytiikka
Ympäristöanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen elatusaineagar enterobakteerien havaitsemiseen ja pesäkelaskentaan