tammerbiolab.fi
Avainlippu ISO 9001 ja ISO 13485

Tuotteet

Käyttöalat

Tuotetyyppi

CE/IVD

No image

1/2 Fraser-liuos, 225 ml pullo

Tuotenro

T211

Tuotetunnus

FRA.5_225

Tuotetyyppi

Pullo

Tyypilliset käyttöalat

Elintarvikeanalytiikka
Ympäristöanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Ensimmäisen vaiheen rikastusliuos Listeria-bakteerien osoittamiseen elintarvikkeista ja ympäristönäytteistä

No image

1/2 vahva nutrient agarmalja

Tuotenro

T280

Tuotetunnus

NA-HALF

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Ympäristöanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

1/2 vahva nutrient agarmalja aktinomykeettien havaitsemiseen ympäristönäytteistä ja puhdaskantojen kasvatukseen

ALOA agarmalja

ALOA agarmalja

Tuotenro

T002

Tuotetunnus

ALOA

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Elintarvikeanalytiikka
Ympäristöanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen valmismalja Listeria monocytogenes -bakteerin havaitsemiseen ja pesäkelaskentaan

KÄYTTÖTARKOITUS
ALOA agarmalja on tarkoitettu Listeria-bakteerien eristämiseen ja alustavaan tunnistamiseen. Maljalla Listeria monocytogenes näyttäytyy pesäkemorfologialtaan muista Listeria-bakteereista poikkeavana, helpottaen alustavaa tunnistamista. Malja soveltuu etenkin elintarvike- ja ympäristönäytteille. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
ALOA on ravinteikas ja selektiivinen valmismalja, jonka selektiivisyys perustuu antimikrobisten litiumkloridin, nalidiksiinihapon, keftatsidiimin, amfoterisiini B:n ja polymyksiini B:n yhteisvaikutukseen. Maljalle lisätty kromogeeninen seos mahdollistaa Listeria spp. alustavan tunnistamisen. Kromogeenisen seoksen valikoivuus perustuu Listeria-lajien tuottamaan β-glukosidaasientsyymiin. Spesifisyys Listeria monocytogenes-kantoja kohtaan perustuu maljalle lisättyyn fosfatidyyli-inositoliin, jota L. monocytogenes fosfolipaasi C entsymaattisesti hajottaa. Hajotustyön seurauksena L. monocytogenes -pesäkkeen ympärille muodostuu samentumavyöhyke.
No image

Arabinoosi agarmalja

Tuotenro

T003

Tuotetunnus

ARA

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Elintarvikeanalytiikka
Ympäristöanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Valmismalja Enterococcus faecium - ja Enterococcus faecalis -bakteerien erottamiseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Arabinoosi agarmalja on tarkoitettu arabinoosia fermentoivien mikrobien erottamiseen esimerkiksi elintarvike- ja ympäristönäytteistä sekä kliinisistä näytteistä. Erityisesti maljaa voidaan käyttää arabinoosia fermentoivan Enterococcus faecium -bakteerin erottamiseen arabinoosia fermentoimattomasta Enterococcus faecalis -bakteerista. Maljapohjasta 1 % on arabinoosia ja sen pH on neutraali. Fermentaation erottamiseksi pH-indikaattori bromikresolipurppura muuttaa pohjan violetista keltaiseksi pH:n laskiessa. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Arabinoosi agar on valmismalja, joka erottelee mikrobeja niiden kyvyn fermentoida arabinoosia mukaan. Kun arabinoosi fermentoituu, happamat metaboliatuotteet muuttavat maljapohjan värin violetista keltaiseksi. Värireaktio perustuu maljalle lisättyyn bromikresolipurppuraan, jonka pH-skaala on 5,2–6,8 (keltainen-violetti). Jos fermentaatiota ei tapahdu, malja pysyy violettina. Tryptoni ja hiivauute toimivat kasvulle keskeisten hiilen, typen, vitamiinien ja mineraalien lähteinä.

No image

Bacillus cereus agarmalja (PEMBA)

Tuotenro

T004

Tuotetunnus

PEMBA

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Elintarvikeanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen valmismalja Bacillus cereus -bakteerin havaitsemiseen ja pesäkelaskentaan

KÄYTTÖTARKOITUS
Bacillus cereus agarmalja on tarkoitettu Bacillus cereus -bakteerin havaitsemiseen elintarvikenäytteistä. B. cereus -bakteerin alustava tunnistaminen maljalta perustuu antibioottiselektion lisäksi lesitinaasientsyymin aktiivisuuden havaitsemiseen sekä pesäkkeiden värjäytymiseen siniseksi. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Bacillus cereus agar on selektiivinen valmismalja, jonka selektiivisyys perustuu gram-negatiivisten bakteerien kasvua estävään polymyksiini B -antibioottiin. Maljalle on lisätty munankeltuaista, jotta B. cereus -bakteerin lesitinaasiaktiivisuus voidaan havaita saostumana pesäkkeen ympärillä. Matala peptonipitoisuus sekä natriumpyruvaatti edistävät munankeltuaisemulsion saostumista sekä B. cereus -bakteerin itiöimistä. Lisäksi maljalla on bromotymolisini pH-indikaattoria, joka värjää B. cereus -pesäkkeet sinisiksi, kun taas mannitolia fermentoivat pesäkkeet värjäytyvät pH:n laskiessa keltaisiksi.
Bacteroides bile esculin (BBE) agarmalja

Bacteroides bile esculin (BBE) agarmalja

Tuotenro

T007

CE/IVD

Tuotetunnus

BBE

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen valmismalja anaerobisten Bacteroides fragilis ja Bilophila wadsworthia bakteereiden havaitseminen.

KÄYTTÖTARKOITUS
Bacteroides bile esculin (BBE) -agarmalja on tarkoitettu kliinisessä diagnostiikassa anaerobisten Bacteroides fragilis -ryhmän ja Bilophila wadsworthia -bakteerien havaitsemiseen ja alustavaan tunnistamiseen. Tuotteen avulla saatuja tuloksia tulee käyttää ja arvioida yhdessä muiden kliinisten ja laboratoriotulosten kanssa. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
BBE on ravinteikas selektiivinen anaerobimalja. Maljan selektiivisiä aineita ovat gentamysiini ja sappi, jotka estävät fakultatiivisten anaerobien, gram-positiivisten bakteerien ja monien muiden anaerobisten sauvabakteerien kuin Bacteroides fragilis -ryhmän bakteerien kasvun. Maljaan lisätyt eskuliini ja ammoniumrautasitraatti mahdollistavat mikrobin eskuliinihydrolyysin havaitsemisen maljapohjan mustumisreaktion takia. Maljan hemiini toimii kasvutekijänä ja mahdollistaa katalaasitestauksen.

No image

Baird-Parker agarmalja

Tuotenro

T009

Tuotetunnus

BPA

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Elintarvikeanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen valmismalja Staphylococcus aureus -bakteerin tunnistamiseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Baird Parker agarmalja on tarkoitettu koagulaasipositiivisen Staphylococcus aureus -bakteerin eristämiseen ja pesäkelaskentaan elintarvikenäytteistä. Tuote on selektiivinen ja erottelee alustavasti koagulaasi-positiiviset S. aureus -bakteerit munankeltuaisen kirkastumisreaktion avulla. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Baird-Parker on valmismalja, jonka selektiivisyys Staphylococcus aureus ¬-bakteerille perustuu glysiiniin, litiumiin ja telluriittiin. S. aureus pelkistää telluriittia, minkä seurauksena bakteerin pesäkkeet kasvavat maljalla tummanharmaina/mustina ja kiiltävinä. Tryptoni, liha- sekä hiivauute muodostavat maljan ravinteikkaan pohjan. Natriumpyruvaatti edistää vaurioituneiden solujen palautumista ja kasvua. Maljapohja on keltuaisen takia kellertävä ja samea, mutta mahdollistaa kirkastumisreaktion havaitsemisen pesäkkeen ympärillä. Kirkastumisreaktio viittaa S. aureus -bakteerin lesitinaasiaktiivisuuteen ja sitä pidetään koagulaasipositiivisuuden alustavana osoittajana.
No image

Beta-glukuronidaasi II agarmalja

Tuotenro

T010

Tuotetunnus

BGUA

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Elintarvikeanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Valmismalja beta-glukuronidaasiaktiivisuuden osoittamiseen esim. E. coli -bakteerilla

No image

BHI-liuos, 10 ml putki

Tuotenro

T255

Tuotetunnus

BHIB10

Tuotetyyppi

Putki

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Yleiselatusaineliuos mikrobien kasvatukseen

No image

BHI-liuos, 200 ml pullo

Tuotenro

T012

Tuotetunnus

BHIB200

Tuotetyyppi

Pullo

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Ympäristöanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Yleiselatusaineliuos mikrobien kasvatukseen

No image

BHI-liuos, 3 ml putki

Tuotenro

T294

Tuotetunnus

BHIB3

Tuotetyyppi

Putki

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Yleiselatusaineliuos mikrobien kasvatukseen

No image

BHI-liuos, 4 ml putki

Tuotenro

T277

Tuotetunnus

BHIB4

Tuotetyyppi

Putki

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Yleiselatusaineliuos mikrobien kasvatukseen

No image

Brucella agarmalja

Tuotenro

T016

Tuotetunnus

BRU

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede
Elintarvikeanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen valmismalja Brucella -bakteerin havaitsemiseen

No image

Cefinasea sisältävä kiekko

Tuotenro

T018

Tuotetunnus

CEF

Tuotetyyppi

Muu

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Diagnostinen pahvikiekko bakteerin beta-laktamaasin tuottamisen osoittamiseen

CLED agarmalja

CLED agarmalja

Tuotenro

T020

CE/IVD

Tuotetunnus

CLED

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede
Elintarvikeanalytiikka
Ympäristöanalytiikka
Tutkimus ja opetus

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Valmismalja virtsatieinfektioita aiheuttavien bakteerien havaitsemiseen

KÄYTTÖTARKOITUS
CLED (Cystine-lactose-electrolyte-deficient) agarmalja on tarkoitettu virtsatietulehduksen havaitsemiseen ja gram-negatiivisten bakteerien viljelemiseen kliinisistä ja ei-kliinisistä näytteistä. Tuotteen avulla saatuja tuloksia tulee käyttää ja arvioida yhdessä muiden kliinisten ja laboratoriotulosten kanssa. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
CLED-valmismaljalla on vain vähän elektrolyyttejä huntuavien Proteus-lajien liikkumisen estämiseksi. Maljapohjan kystiini mahdollistaa niiden bakteerien kasvun, joille kysteiini on välttämätön aminohappo (esim. streptokokit). Bromitymolisininen mahdollistaa laktoosia fermentoivien ja fermentoimattomien bakteerien erottamisen maljapohjan värireaktion perusteella.
No image

Columbia agarmalja

Tuotenro

T290

Tuotetunnus

COL

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Valmismalja vaativien mikro-organismien eristämiseen ja kasvatukseen, mm. Clostridioides spp.

No image

Columbia-malja hevosenverellä

Tuotenro

T253

CE/IVD

Tuotetunnus

CBA

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Ravinnerikas valmismalja 5 % hevosenverellä vaativien bakteerien eristämiseen ja kasvatukseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Columbia-agarmalja hevosenverellä on tarkoitettu kliinisessä diagnostiikassa aerobisten bakteerien aiheuttamien infektioiden ja kantajuuden havaitsemiseen sekä pesäkkeitä ympäröivän hemolyysin osoittamiseen. Tuote soveltuu myös teollisuuden näytteiden bakteerikasvun havaitsemiseen. Tuotteen avulla saatuja tuloksia tulee käyttää ja arvioida yhdessä muiden kliinisten ja laboratoriotulosten kanssa. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Columbia-veriagar on ravinnerikas yleiselatusainemalja vaativien aerobisten bakteerien kasvattamiseen. Tällä maljalla bakteeripesäkkeet ovat usein lampaanverimaljalla nähtäviä suurempia. Maljalle on lisätty mikrobien tuottamien toksisten yhdisteiden neutraloimiseksi tärkkelystä. Ravinteita vaativien bakteerien kasvutarpeisiin vapautuu hevosenverestä. Hevosenveri mahdollistaa myös hemolyysin havaitsemisen maljalla. Hevosenveriagarilla beetahemolyyttisten bakteerien, esim. streptokokkien hemolyysi on yleensä kirkas ja selkeä, mutta voi hieman vihertää maljapohjan runsaiden hiilihydraattien vuoksi. Enterokokit hemolysoivat hevosen punasoluja useammin kuin lampaan punasoluja. Staphylococcus aureus on hevosenverimaljalla vain harvoin hemolyyttinen.
Columbia-hevosenverimalja soveltuu aerobisten bakteerien kuten streptokokkien, stafylokokkien ja enterobakteerien lisäksi Pseudomonas-lajien ja muiden fermentoimattomien gram-negatiivisten sauvabakteereiden, koryneformien ja Candida-lajien kasvatukseen ja eristämiseen. Myös nielun normaaliflooraan kuuluva Haemophilus haemolyticus kasvaa maljalla ja aiheuttaa beetahemolyysin.
Tuote sisältää biologista eläinperäistä ainetta (hevosen veri).
No image

CR-MOX agarmalja

Tuotenro

T021

Tuotetunnus

CRMOX

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Elintarvikeanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Valmismalja Yersinia-bakteerin virulenssiplasmidin havaitsemiseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Congo red-magnesium oxalate (CR-MOX) agarmalja on tarkoitettu virulenssiplasmidia (pYV) kantavien Yersinia-bakteerien, etenkin Yersinia enterocolitica, havaitsemiseen elintarvikenäytteistä sekä kliinisistä näytteistä. Virulentit kannat erottuvat maljalta pieninä ja oranssinpunaiseksi värjäytyneinä pesäkkeinä. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
CR-MOX on ravinteikas valmismalja, jolla kaseiini ja soijapeptoni tarjoavat muun muassa hiilen, aminohappojen ja vitamiinien lähteen. Galaktoosi toimii lisäksi hiilen lähteenä. Maljalle on lisätty magnesiumkloridia ja dinatriumoksalaattia, joista vapautuu Yersinia-bakteereille keskeisiä ioneja.
Maljalla virulenssiplasmidia kantavat Yersinia-bakteerit erottuvat muista bakteereista pienen kokonsa ja oranssinpunaisen värityksensä ansiosta. Pesäkkeiden pieni koko on peräisin plasmidin aiheuttamasta kalsiumin tarpeesta, joka ei maljalla täyty. Plasmidi mahdollistaa myös kongon puna -väriaineen absorption ja pesäkkeiden värjäytymisen.
No image

DG18 agarmalja

Tuotenro

T022

Tuotetunnus

DG18

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Elintarvikeanalytiikka
Ympäristöanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen valmismalja homeiden ja hiivojen havaitsemiseen ja pesäkelaskentaan elintarvike-, rehu- ja ympäristönäytteistä

KÄYTTÖTARKOITUS
Dikloraani glyseroli -agarmalja eli DG-18 on tarkoitettu hiivojen sekä homeiden kasvattamiseen ja pesäkkeiden lukumäärän määrittämiseen elintarvike-, rehu- ja ympäristönäytteistä. Tuotteen madallettu veden aktiivisuus sekä kloramfenikoli estävät bakteerien kasvua suosien samalla homeiden ja hiivojen kasvua. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
DG-18 on selektiivinen valmismalja, jonka selektiivisyys perustuu kloramfenikolin vaikutukseen ja madallettuun veden aktiivisuuteen (aW ≤ 0,95). Kloramfenikoli on laajakirjoinen antibiootti, joka estää bakteerien kasvua maljalla. Glyserolin (18 % w/w) avulla madallettu veden aktiivisuus parantaa kuivemmissa ympäristöissä kasvavien hiivojen ja homeiden kasvua maljalla. Maljan dikloraani rajoittaa sienipesäkkeiden leviämistä ja kasvua kovin suureksi helpottaen pesäkemäärän laskemista. Energianlähteeksi maljalle on lisätty runsaasti glukoosia. Entsymaattisesti pilkottu kaseiini tuo maljalle proteiinien ja vitamiinien lähteen. Tuotteen koostumus on standardin ISO 21527-2 mukainen.
No image

Dixon agarmalja

Tuotenro

T023

CE/IVD

Tuotetunnus

DIXON

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen valmismalja Malassezia furfur -hiivasienen havaitsemiseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Dixon agarmalja on tarkoitettu ihonäytteiden viljelyyn Malassezia furfur -hiivasienen havaitsemiseksi. Tuotteen avulla saatuja tuloksia tulee käyttää ja arvioida yhdessä muiden kliinisten ja laboratoriotulosten kanssa. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Dixon on selektiivinen valmismalja ns. rasvahiivojen viljelyyn. Maljan perusravinteena toimii mallasuute. Agarin happamuus tukee hiivojen ja sienten kasvua. Lipofiilisten hiivojen kasvun tukemiseksi maljalle on lisätty oleaattia, glyseriiniä, detergenttiä ja sappihappoja. Bakteerien kasvua estämään maljalle on lisätty penisilliiniä ja streptomysiiniä.
No image

DNAasi agarmalja

Tuotenro

T024

Tuotetunnus

DNA

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Elintarvikeanalytiikka
Tutkimus ja opetus

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Valmismalja bakteerin DNAasin tuoton havaitsemiseen esim. Staph. aureus -bakteerin tunnistuksessa

DRBC agarmalja

DRBC agarmalja

Tuotenro

T265

Tuotetunnus

DRBC

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Elintarvikeanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen malja ruoan pilaantumiseen liittyvien hiivojen ja homeiden havaitsemiseksi

KÄYTTÖTARKOITUS
Dikloraani rose bengal kloramfenikoli -agarmalja on tarkoitettu elintarvikeanalytiikkaan ruoan pilaantumiseen liittyvien hiivojen ja homeiden havaitsemiseen. Tuotetta voidaan käyttää esimerkiksi tuoreille ja korkean vedenaktiivisuuden elintarvikkeille, kuten hedelmille, vihanneksille sekä liha- ja maitotuotteille. Tuotetta voidaan käyttää myös vesinäytteiden home- ja hiivakontaminaation osoittamiseen, esimerkiksi kalvosuodatusmenetelmää hyödyntäen. Maljalla on yhdisteitä bakteerikasvun estämiseen sekä nopean homekasvun rajoittamiseen. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
DRBC-agarmalja on selektiivinen valmismalja. Maljan selektiivisyys perustuu laajakirjoisesti bakteerikasvua estävään kloramfenikoliin sekä rose bengal -väriaineeseen. Rose bengal estää bakteerien kasvua ja rajoittaa nopeasti kasvavien homeiden leviämistä maljalla. Myös maljalle lisätty dikloraani rajoittaa sienipesäkkeiden leviämistä ja kasvua kovin suuriksi helpottaen pesäkemäärän laskemista. Fermentoitavana hiilihydraattina maljalla toimii glukoosi. Tuotteen koostumus on standardin ISO 21527-1 mukainen.
No image

DTM agarmalja

Tuotenro

T025

CE/IVD

Tuotetunnus

DTM

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen valmismalja dermatofyyttien havaitsemiseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Dermatophyte test medium (DTM) agarmalja on tarkoitettu kliinisissä laboratorioissa Microsporum, Trichophyton ja Epidermophyton-sienten havaitsemiseen ihmis- ja eläinnäytteistä. Tuotteen avulla saatuja tuloksia tulee käyttää ja arvioida yhdessä muiden kliinisten ja laboratoriotulosten kanssa. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
DTM on selektiivinen valmismalja dermatofyyttien havaitsemiseen. Malja on hapan, joten suurin osa bakteereista ei kasva sillä. Tämän lisäksi maljalle on lisätty tetrasykliiniä ja gentamysiiniä bakteerikasvun estämiseksi. Elatusaineen fenolipunaindikaattori aiheuttaa pörröisten dermatofyyttipesäkkeiden ympäristön punertumisen pH:n noustessa. Glukoosia käyttävien saprofyyttisten sienten ja ympäristösienten pesäkkeiden ympäristö pysyy keltaisena (happamana) tavanomaisen inkubaation ajan. Myös hiivat kasvavat maljalla.
No image

Edwards agarmalja

Tuotenro

T028

Tuotetunnus

EDW

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen valmismalja naudan utaretulehdukseen liittyvien streptokokkien nopeaan havaitsemiseen

No image

EMB agar, 450 ml pullo

Tuotenro

T029

Tuotetunnus

EMB450

Tuotetyyppi

Pullo

Tyypilliset käyttöalat

Eläinlääketiede
Tutkimus ja opetus

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen elatusaineagar koliformisten sauvabakteerien tunnistamiseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Eosin methylene blue agar (Levine) on tarkoitettu koliformisten sauvabakteerien eristämiseen ja tunnistamiseen. Elatusaine erottelee koliformit ja erikseen vielä Escherichia coli -bakteerin muista bakteereista. Agariin on lisätty fermentoitavaksi hiilihydraatiksi laktoosia mikrobien laktoosin käytön havaitsemiseksi. Lisäksi agariin on lisätty selektiivisiä aineita gram-positiivisten bakteerien kasvun estämiseksi. Elatusaine soveltuu esimerkiksi ulosteperäisen kontaminaation havaitsemiseen vesi-, maito- ja elintarvikenäytteistä. Tuote on valmiselatusainepullo ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
EMB on selektiivinen ja erotteleva elatusaine, jonka selektiivisyys perustuu eosiinin gram-positiivisten bakteerien kasvua hillitsevään vaikutukseen. Elatusaineeseen on lisätty 1 % laktoosia, jonka avulla voidaan erottaa laktoosia fermentoivat mikrobit laktoosia fermentoimattomista. Lisäksi agarilta erottaa Escherichia coli -pesäkkeet muista laktoosia fermentoivista pesäkkeistä sille ominaisen vihreän metallinhohdon avulla. Metallinhohto muodostuu E. coli –bakteerin fermentoidessa laktoosia ja muodostaessa paljon happoa. Happo johtaa amidisidoksen muodostumiseen eosiinin ja metyleenin välille ja metallinhohtoiseen pesäkemorfologiaan. Peptoni muodostaa elatusaineen ravinteikkaan pohjan vapauttaen agariin aminohappoja, typpeä, hiiltä ja kasvulle keskeisiä vitamiineja sekä hivenaineita. Dikaliumvetyfosfaatti toimii pH-puskurina.

Agar on pakattu ruskeaan 500 ml lasipulloon, joka on suljettu kierrekorkilla.
EMB agarmalja

EMB agarmalja

Tuotenro

T030

Tuotetunnus

EMB

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Eläinlääketiede
Tutkimus ja opetus

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen valmismalja koliformisten sauvabakteerien tunnistamiseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Eosin methylene blue agarmalja (Levine) on tarkoitettu koliformisten sauvabakteerien eristämiseen ja tunnistamiseen. Maljaa voidaan käyttää esimerkiksi ulosteperäisen kontaminaation havaitsemiseen vesi-, maito- ja elintarvikenäytteistä. Malja erottelee koliformit ja erikseen Escherichia coli -bakteerin muista bakteereista. Maljalle on lisätty fermentoitavaksi hiilihydraatiksi laktoosia mikrobien laktoosin käytön havaitsemiseksi. Lisäksi maljalle on lisätty selektiivisiä aineita gram-positiivisten bakteerien kasvun estämiseksi. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
EMB on selektiivinen ja erotteleva valmismalja, jonka selektiivisyys perustuu eosiinin gram-positiivisten bakteerien kasvua hillitsevään vaikutukseen. Maljalle on lisätty 1 % laktoosia, jonka avulla voidaan erottaa laktoosia fermentoivat mikrobit laktoosia fermentoimattomista. Lisäksi maljalta erottaa Escherichia coli -pesäkkeet muista laktoosia fermentoivista pesäkkeistä sille ominaisen vihreän metallinhohdon avulla. Metallinhohto muodostuu E. coli –bakteerin fermentoidessa laktoosia ja muodostaessa paljon happoa maljalle. Happo johtaa amidisidoksen muodostumiseen eosiinin ja metyleenin välille ja metallinhohtoiseen pesäkemorfologiaan. Peptoni muodostaa maljan ravinteikkaan pohjan vapauttaen maljalle aminohappoja, typpeä, hiiltä ja kasvulle keskeisiä vitamiineja sekä hivenaineita. Dikaliumvetyfosfaatti toimii maljalla pH-puskurina.
No image

Endo LES agar, 200 ml pullo

Tuotenro

T031

Tuotetunnus

mENDO200

Tuotetyyppi

Pullo

Tyypilliset käyttöalat

Elintarvikeanalytiikka
Ympäristöanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen elatusaineagar koliformisten bakteerien havaitsemiseen ja pesäkelaskentaan vesinäytteistä

KÄYTTÖTARKOITUS
Endo LES agar (myös m-Endo agar) on selektiivinen elatusaine koliformisten bakteerien havaitsemiseen vesinäytteistä. Selektiiviset aineet estävät gram-positiivisten bakteerien kasvua, kun taas koliformit värjääntyvät agarilla punaisiksi ja metallinhohtoisiksi pesäkkeiksi. Tuote on valmiselatusainepullo ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Endo LES agar on selektiivinen elatusaine, jolla natriumlayryylisulfaatti ja natriumdeoksikolaatti estävät gram-positiivisten bakteerien kasvua. Kaseiini ja peptoni muodostavat agarin ravinteikkaan pohjan. Hiivauute toimii muun muassa bakteerikasvulle keskeisten B-vitamiinien lähteenä. Elatusaineeseen lisätty pararosaniliini värjää laktoosista aldehydiä muodostavat koliformiset pesäkkeet punaisiksi ja metallinhohtoisiksi mahdollistaen näiden erottamisen muista pesäkkeistä.

Agar on pakattu 300 ml ruskeaan lasipulloon, joka on suljettu kierrekorkilla.
No image

Endo LES agarmalja

Tuotenro

T032

Tuotetunnus

mENDO

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Elintarvikeanalytiikka
Ympäristöanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen valmismalja koliformisten bakteerien havaitsemiseen ja pesäkelaskentaan vesinäytteistä

KÄYTTÖTARKOITUS
Endo LES agar (myös m-Endo agar) on selektiivinen valmismalja koliformisten bakteerien havaitsemiseen vesinäytteistä. Selektiivinen malja estää gram-positiivisten bakteerien kasvua, kun taas koliformit värjääntyvät maljalla punaisiksi ja metallinhohtoisiksi pesäkkeiksi. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Endo LES agar on selektiivinen valmismalja, jolla natriumlayryylisulfaatti ja natriumdeoksikolaatti estävät gram-positiivisten bakteerien kasvua. Kaseiini ja peptoni muodostavat maljan ravinteikkaan pohjan. Hiivauute toimii muun muassa bakteerikasvulle keskeisten B-vitamiinien lähteenä. Maljalle lisätty pararosaniliini värjää laktoosista aldehydiä muodostavat koliformiset pesäkkeet punaisiksi ja metallinhohtoisiksi mahdollistaen näiden erottamisen muista pesäkkeistä.
No image

Enterococcus agarmalja

Tuotenro

T033

Tuotetunnus

EA

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Elintarvikeanalytiikka
Ympäristöanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen valmismalja suolistoperäisten enterokokkien ja streptokokkien havaitsemiseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Enterococcus agarmalja (myös Slanetz & Bartley agar) on selektiivinen valmismalja suolistoperäisten enterokokkien ja streptokokkien havaitsemiseen. Malja soveltuu etenkin elintarvike- ja ympäristöanalytiikkaan. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Enterococcus agar on selektiivinen valmismalja, jonka selektiivisyys perustuu gram-negatiivisten bakteerien kasvua estävään natriumatsidiin. Tryptoosi ja glukoosi muodostavat maljan ravinteikkaan pohjan. Hiivauute toimii muun muassa bakteerikasvulle keskeisten B-vitamiinien lähteenä. Tetratsoliumkloridi (TTC) toimii Enterococcus-bakteerikasvun indikaattorina värjäten pesäkkeet punaisiksi.
No image

Eskuliini-veri agarmalja

Tuotenro

T036

Tuotetunnus

EBA

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Eläinlääketiede

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Valmismalja utaretulehduksen aiheuttavien streptokokki-bakteerien tunnistamiseen

FAB-liuos, 20 ml putki

FAB-liuos, 20 ml putki

Tuotenro

T298

CE/IVD

Tuotetunnus

FAB20

Tuotetyyppi

Putki

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Ravinnerikas elatusaineputki bakteerien kasvatukseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Fastidious anaerobe broth (FAB) on tarkoitettu steriilien alueiden tai tuotteiden viljelyyn infektion tai kontaminaation havaitsemiseksi. Seulontakäytössä positiivisilta vaikuttavat löydökset tulee varmistaa toisella menetelmällä ennen tuloksen tulkintaa. Tuote on valmiselatusaineputki ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
FAB on ravinnerikas elatusaineputki, johon on lisätty runsaasti toksiineja neutraloivia aineita. Runsasravinteisuus perustuu mm. hiivauutteen, kysteiinin ja vitamiini K:n osuuteen elatusaineessa. Esim. kysteiini mahdollistaa Fusobacterium necrophorum, Propionibacterium acnes ja Bacteriodes fragilis -kantojen kasvun. Liuokseen ei ole lisätty glukoosia happamoitumisen ja bakteerien alkoholimuodostuksen minimoimiseksi.

FAB-liuos soveltuu sekä aerobisten että anaerobisten bakteerien kasvatukseen. Anaerobista viljelyä varten liuokseen on lisätty tioglykolaattia. Tioglykolaatti toimii pelkistävänä aineena poistaen liuokseen liuenneen hapen toksista vaikutusta. Resatsuriini-indikaattoria käytetään ilmaisemaan sitä nesteen osaa, jossa happea esiintyy. Liuos on pakattu lasiputkiin, jotka on suljettu kierrekorkeilla.
FAB-liuos, 6 ml putki

FAB-liuos, 6 ml putki

Tuotenro

T037

CE/IVD

Tuotetunnus

FAB6

Tuotetyyppi

Putki

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede
Tutkimus ja opetus

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Ravinnerikas elatusaineliuosputki bakteerien kasvatukseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Fastidious anaerobe broth (FAB) on tarkoitettu steriilien alueiden tai tuotteiden viljelyyn infektion tai kontaminaation havaitsemiseksi. Seulontakäytössä positiivisilta vaikuttavat löydökset tulee varmistaa toisella menetelmällä ennen tuloksen tulkintaa. Tuote on valmiselatusaineputki ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
FAB on ravinnerikas elatusaineputki, johon on lisätty runsaasti toksiineja neutraloivia aineita. Runsasravinteisuus perustuu mm. hiivauutteen, kysteiinin ja vitamiini K:n osuuteen elatusaineessa. Esim. kysteiini mahdollistaa Fusobacterium necrophorum, Propionibacterium acnes ja Bacteriodes fragilis -kantojen kasvun. Liuokseen ei ole lisätty glukoosia happamoitumisen ja bakteerien alkoholimuodostuksen minimoimiseksi.

FAB-liuos soveltuu sekä aerobisten että anaerobisten bakteerien kasvatukseen. Anaerobista viljelyä varten liuokseen on lisätty tioglykolaattia. Tioglykolaatti toimii pelkistävänä aineena poistaen liuokseen liuenneen hapen toksista vaikutusta. Resatsuriini-indikaattoria käytetään ilmaisemaan sitä nesteen osaa, jossa happea esiintyy. Liuos on pakattu lasiputkiin, jotka on suljettu kierrekorkeilla.
Fastidious anaerobe agar (FAA) malja

Fastidious anaerobe agar (FAA) malja

Tuotenro

T039

CE/IVD

Tuotetunnus

FAA

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Ravinnerikas valmismalja anaerobisten bakteerien havaitsemiseen kliinisistä näytteistä

KÄYTTÖTARKOITUS
Fastidious anaerobe agar (FAA) on tarkoitettu anaerobisten bakteerien havaitsemiseen kliinisistä ja ei-kliinisistä näytteistä. Tuotteen avulla saatuja tuloksia tulee käyttää ja arvioida yhdessä muiden kliinisten ja laboratoriotulosten kanssa. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
FAA on ravinnerikas valmismalja. Runsasravinteikkuus perustuu mm. hevosenveren, kysteiinin, arginiinin, vitamiini K:n, sukkinaatin, glukoosin ja pyrofosfaatin osuuteen elatusaineessa. Kysteiini mahdollistaa Fusobacterium necrophorum, Propionibacterium acnes ja Bacteriodes fragilis -kantojen kasvun, arginiini Eubacterium -lajien ja pyrofosfaatti joidenkin Porphyromonas -lajien kasvun maljalla. Bakteerien tuottamia tai näytteessä olevia toksiineja maljalla neutraloivat tärkkelys, pyruvaatti ja bikarbonaatti. Matalahko glukoosipitoisuus estää maljan happamoitumista ja kasvavien bakteerien alkoholimuodostusta. Maljapohjan hemiini voimistaa esim. Porphyromonas melaninogenicus -bakteerin pigmenttiä.

Tuote sisältää biologista eläinperäistä ainetta (hevosen veri).
No image

Fecal coliform (FC) agarmalja

Tuotenro

T040

Tuotetunnus

FCA

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Ympäristöanalytiikka
Tutkimus ja opetus

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Valmismalja suoliston koliformisten bakteerien havaitsemiseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Fecal coliform agarmalja on tarkoitettu ulosteperäisten koliformien havaitsemiseen ja pesäkelaskentaan ympäristö- ja elintarvikenäytteistä. Tuotetta käytetään esimerkiksi kalvosuodatetuille vesinäytteille. Maljan selektiivisyys ulosteperäisille koliformeille perustuu sappisuoloihin, rosoliinihappoon sekä inkubaatioon korkeassa lämpötilassa. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Fecal coliform agar on selektiivinen ja erotteleva valmismalja. Maljan selektiivisyys perustuu gram-positiivisten bakteerien kasvua estävään rosoliinihappoon. Lisäksi maljan sappisuolat sekä korkea inkubaatiolämpötila (+44,5°C) mahdollistavat ulosteperäisten koliformien selektion. Maljan erottelevuus perustuu laktoosiin, aniliinisiniseen ja rosoliinihappoon, joiden avulla laktoosia fermentoivat pesäkkeet saavat maljalla sinisen värityksen. Peptonit muodostavat maljan ravinteikkaan pohjan. Hiivauute on esimerkiksi bakteerikasvua stimuloivien B-vitamiinien lähde.
No image

Fraser-liuos, 10 ml putki

Tuotenro

T227

Tuotetunnus

FRA10

Tuotetyyppi

Putki

Tyypilliset käyttöalat

Ympäristöanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Toisen vaiheen rikastusliuos Listeria-bakteerien osoittamiseen elintarvikkeista ja ympäristönäytteistä

No image

Fraser-liuos, 450 ml pullo

Tuotenro

T041

Tuotetunnus

FRA450

Tuotetyyppi

Pullo

Tyypilliset käyttöalat

Ympäristöanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Toisen vaiheen rikastusliuos Listeria-bakteerien osoittamiseen elintarvikkeista ja ympäristönäytteistä

No image

Keittosuolaliuos, 1,5 ml putki

Tuotenro

V013

CE/IVD

Tuotetunnus

NACL1.5

Tuotetyyppi

Näytteenotto

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Keittosuolaliuosputki laboratoriokäyttöön

Keittosuolaliuos, 4 ml putki

Keittosuolaliuos, 4 ml putki

Tuotenro

T258

Tuotetunnus

NACL4

Tuotetyyppi

Putki

Tyypilliset käyttöalat

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Keittosuolaliuosputki laboratoriokäyttöön

No image

Keittosuolaliuos, 450 ml pullo

Tuotenro

T244

Tuotetunnus

NACL450

Tuotetyyppi

Pullo

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede
Elintarvikeanalytiikka
Ympäristöanalytiikka
Tutkimus ja opetus

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Keittosuolaliuos laboratoriokäyttöön

Kromogeeninen agarmalja virtsaviljelyyn

Kromogeeninen agarmalja virtsaviljelyyn

Tuotenro

T019

CE/IVD

Tuotetunnus

CHR-URI

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede
Tutkimus ja opetus

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Kromogeeninen valmismalja (Orientation) virtsatieinfektioita aiheuttavien bakteerien havaitsemiseen ja tunnistamiseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Kromogeeninen ”Orientation” agarmalja on tarkoitettu virtsatieinfektioita aiheuttavien mikrobien kuten enterobakteerien ja -kokkien sekä Staph. saprophyticus -bakteerin havaitsemiseen virtsanäytteestä. Tuotteen avulla saatuja tuloksia tulee käyttää ja arvioida yhdessä muiden kliinisten ja laboratoriotulosten kanssa. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Ravinteikkaalla ”Orientation” valmiselatusainemaljalla voidaan erottaa alustavasti toisistaan eri virtsatieinfektion aiheuttajamikrobit pesäkkeiden värireaktioiden perusteella. Maljan kromogeenisuus helpottaa kasvun tunnistusta sekaflooraksi sekä oikean pesäkkeen valintaa herkkyysmääritykseen ja muihin jatkotutkimuksiin. Lisäksi värireaktiot mahdollistavat mikrobilajin tai -ryhmän alustavan identifioimisen.

Värireaktiot perustuvat eri mikrobilajien ja -sukujen tuottamiin entsyymeihin, jotka pilkkovat agarmaljalle lisättyjä kromoforeja. Osa entsyymeistä ja siten värireaktioista on varsin lajikohtaisia (esim. värireaktio E. coli -bakteerin tunnistamiseen) ja osa taas epäspesifimpiä viitaten bakteerilajiryhmään (esim. Klebsiella/Enterobacter/Serratia/Citrobacter). Proteus-lajien haitallinen ylikasvu estyy maljan ravinteikkuudesta huolimatta.