tammerbiolab.fi
Avainlippu ISO 9001 ja ISO 13485

Tuotteet

Käyttöalat

Tuotetyyppi

CE/IVD

Kromogeeninen Candida agarmalja

Kromogeeninen Candida agarmalja

Tuotenro

T234

CE/IVD

Tuotetunnus

CHR-CAND

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen kromogeeninen valmismalja Candida-lajien tunnistamiseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Kromogeeninen Candida-agarmalja on tarkoitettu Candida-suvun hiivojen tunnistamiseen ja hiivainfektion havaitsemiseen kliinisistä näytteistä. Tuotteen avulla saatuja tuloksia tulee käyttää ja arvioida yhdessä muiden kliinisten ja laboratoriotulosten kanssa. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Selektiivisellä ja kromogeenisella valmismaljalla voidaan erottaa alustavasti Candida-suvun muodostamat pesäkkeet muista maljalla kasvavista pesäkkeistä värireaktion perusteella. Värireaktiot perustuvat maljalle lisättyihin kromoforeihin, joita Candida-hiivojen tuottamat entsyymit pilkkovat. Maljan kromogeenisuus helpottaa oikean pesäkkeen valintaa jatkotutkimuksiin. Selektiivisenä aineena maljalle on lisätty kloramfenikolia, joka estää laajasti sekä gram-positiivisten että -negatiivisten bakteerien kasvua.
No image

Kromogeeninen Candida Plus agarmalja

Tuotenro

T299

CE/IVD

Tuotetunnus

CHR-CAND+

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen kromogeeninen valmismalja Candida-lajien tunnistamiseen, mukaan lukien Candida auris

KÄYTTÖTARKOITUS
Kromogeeninen C. auris -agarmalja on tarkoitettu Candida-suvun hiivojen, mukaan lukien Candida auris -kantojen tunnistamiseen ja hiivainfektion havaitsemiseen kliinisistä näytteistä. Tuotteen avulla saatuja tuloksia tulee käyttää ja arvioida yhdessä muiden kliinisten ja laboratoriotulosten kanssa. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Selektiivisellä ja kromogeenisella valmismaljalla voidaan erottaa alustavasti toisistaan eri Candida-lajien muodostamat pesäkkeet lajikohtaisten värireaktioiden avulla. Värireaktiot perustuvat maljalle lisättyihin kromoforeihin, joita Candida-hiivojen tuottamat entsyymit pilkkovat. Maljan kromogeenisuus helpottaa oikean pesäkkeen valintaa jatkotutkimuksiin. Verrattuna kromogeeniseen Candida-agarmaljaan (CHR-CAND, tuote T234) pystytään tällä maljalla alustavasti tunnistamaan myös C. auris-kannat.
Kromogeeninen CPE agarmalja

Kromogeeninen CPE agarmalja

Tuotenro

T246

CE/IVD

Tuotetunnus

CHR-CPE

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen kromogeeninen valmismalja (CPE msupercarba) karbapenemaasia tuottavien enterobakteereiden havaitsemiseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Kromogeeninen CPE-agarmalja on tarkoitettu karbapenemaasia tuottavien enterobakteerien (Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae, CPE) aiheuttamien infektioiden tai kantajuuden havaitsemiseen kliinisessä analytiikassa. Malja soveltuu myös eläin- ja elintarvikenäytteiden tutkimiseen. Tuotteen avulla saatuja tuloksia tulee käyttää ja arvioida yhdessä muiden kliinisten ja laboratoriotulosten kanssa. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Selektiivisellä ja kromogeenisella valmismaljalla (CPE mSupercarba) voidaan erottaa alustavasti karbapenemaasia tuottavien enterobakteerien muodostamat pesäkkeet muista maljalla kasvavista pesäkkeistä värireaktion perusteella. Värireaktiot perustuvat maljalle lisättyihin kromoforeihin, joita CPE-kantojen tuottamat entsyymit pilkkovat. Kromogeenisella CPE-agarmaljalla kasvavat merkittävimmät enterobakteerit (esim. E. coli sekä Klebsiella- ja Citrobacter-lajit), joilla on CPE-ominaisuus, mutta eivät näiden lajien tavanomaiset herkät kannat.
Kromogeeninen ESBL agarmalja

Kromogeeninen ESBL agarmalja

Tuotenro

T245

CE/IVD

Tuotetunnus

CHR-ESBL

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen kromogeeninen valmismalja extended spectrum beta-laktamaasi (ESBL) -kantojen havaitsemiseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Kromogeeninen ESBL-agarmalja on tarkoitettu esim. E. coli ja Klebsiella-lajien laajakirjoisten beetalaktamaasi (extended-spectrum beta-lactamases, ESBL) eli ESBL-kantojen aiheuttamien infektioiden tai kantajuuden havaitsemiseen. Tuotteen avulla saatuja tuloksia tulee käyttää ja arvioida yhdessä muiden kliinisten ja laboratoriotulosten kanssa. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Selektiivisellä ja kromogeenisella valmismaljalla voidaan erottaa alustavasti laajakirjoisten beetalaktamaasi-kantojen muodostamat pesäkkeet muista maljalla kasvavista pesäkkeistä värireaktion perusteella. Värireaktiot perustuvat maljalle lisättyihin kromoforeihin, joita ESBL-kantojen tuottamat entsyymit pilkkovat. Kromogeenisella ESBL-agarmaljalla kasvavat merkittävimmät enterobakteerit (esim. E. coli, Klebsiella-, Proteus-, Citrobacter- ja Enterobacter-lajit), joilla on ESBL-ominaisuus, mutta ei näiden lajien tavanomaiset herkät kannat. Maljan värireaktiot auttavat tunnistamaan tärkeimmät lajit ja ryhmät
Kromogeeninen MRSA agarmalja

Kromogeeninen MRSA agarmalja

Tuotenro

T212

CE/IVD

Tuotetunnus

CHR-MRSA

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede
Elintarvikeanalytiikka
Ympäristöanalytiikka
Tutkimus ja opetus

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen kromogeeninen valmismalja metisilliini-resistentin Staph. aureus -bakteerin havaitsemiseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Kromogeeninen MRSA-agarmalja on tarkoitettu metisilliiniresistenttien Staphylococcus aureus -bakteerien (MRSA) aiheuttamien infektioiden ja kantajuuden havaitsemiseen kliinisistä näytteistä. Malja soveltuu myös MRSA-kantojen havaitsemiseen ympäristönäytteistä ja eläinlääketieteen näytteistä. Tuotteen avulla saatuja tuloksia tulee käyttää ja arvioida yhdessä muiden kliinisten ja laboratoriotulosten kanssa. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Selektiivisellä ja kromogeenisella valmismaljalla voidaan erottaa alustavasti metisilliiniresistenttien Staphylococcus aureus -bakteerien muodostamat pesäkkeet muista maljalla kasvavista pesäkkeistä värireaktion perusteella. Värireaktiot perustuvat maljalle lisättyihin kromoforeihin, joita Staph. aureus-kantojen tuottamat entsyymit pilkkovat. Metisilliinille herkät Staph. aureus -kannat eivät kasva maljalla. MRSA-kannat erottuvat maljalla muista kliinisesti merkittävistä stafylokokkilajeista.
Kromogeeninen Salmonella agarmalja

Kromogeeninen Salmonella agarmalja

Tuotenro

T260

Tuotetunnus

CHR-SALM

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Kromogeeninen valmismalja Salmonella -bakteerien havaitsemiseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Kromogeeninen salmonella agarmalja on tarkoitettu Salmonella-bakteerien eristämiseen ja havaitsemiseen elintarvikenäytteistä. Maljalla kasvavat laktoosia fermentoivat ja fermentoimattomat Salmonella-bakteerit. Escherichia coli kasvaa maljalla värittöminä pesäkkeinä, eikä siten haittaa Salmonella-pesäkkeiden havaitsemista. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Selektiivisellä ja kromogeenisella valmismaljalla voidaan erottaa alustavasti Salmonella-bakteerien muodostamat pesäkkeet muista maljalla kasvavista pesäkkeistä värireaktion perusteella. Värireaktiot perustuvat maljalle lisättyihin kromoforeihin, joita laktoosipositiivisten sekä -negatiivisten salmonellojen tuottamat entsyymit pilkkovat. Maljan kromogeenisuus helpottaa oikean pesäkkeen valintaa jatkotutkimuksiin.
Kromogeeninen Staph. aureus agarmalja

Kromogeeninen Staph. aureus agarmalja

Tuotenro

T216

CE/IVD

Tuotetunnus

CHR-AUR

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede
Elintarvikeanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen kromogeeninen valmismalja Staphylococcus aureus -bakteerin havaitsemiseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Kromogeeninen Staph. aureus agarmalja on tarkoitettu Staphylococcus aureus -bakteerin aiheuttamien infektioiden ja kantajuuden havaitsemiseen kliinisessä diagnostiikassa sekä kasvun havaitsemiseen elintarvike- ja ympäristönäytteistä. Tuotteen avulla saatuja tuloksia tulee käyttää ja arvioida yhdessä muiden kliinisten- ja laboratoriotulosten kanssa. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Selektiivisellä ja kromogeenisella valmismaljalla voidaan erottaa alustavasti Staphylococcus aureus -bakteerin pesäkkeet muista maljalla kasvavista pesäkkeistä värireaktion perusteella. Värireaktiot perustuvat maljalle lisättyihin kromoforeihin, joita S. aureus -bakteerin tuottamat entsyymit pilkkovat.
Maljan kromogeenisuus helpottaa oikean pesäkkeen valintaa herkkyysmääritykseen ja muihin jatkotutkimuksiin.
Kromogeeninen STEC agarmalja

Kromogeeninen STEC agarmalja

Tuotenro

T240

CE/IVD

Tuotetunnus

CHR-STEC

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede
Elintarvikeanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen kromogeeninen valmismalja shiga-toksiinia tuottavien E. coli -kantojen (EHEC/STEC) havaitsemiseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Kromogeeninen STEC agarmalja on tarkoitettu shiga-toksiinia tuottavien Escherichia coli -kantojen (STEC) havaitsemiseen kliinisistä näytteistä. Tuote soveltuu myös elintarvike- ja ympäristönäytteille. STEC-kantoja on useaa serotyyppiä ja tavallisimmin nämä jaotellaan O157 ja non-O157-ryhmiin. STEC tunnetaan myös nimellä enterohemorraginen E. coli (EHEC). Tuotteen avulla saatuja tuloksia tulee käyttää ja arvioida yhdessä muiden kliinisten ja laboratoriotulosten kanssa. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Kromogeeninen STEC-agar on selektiivinen valmismalja. Selektiivisyys perustuu maljan kaliumtelluriittiin, joka estää muiden kuin telluriittiresistenttien STEC-kantojen ja enterobakteerien kasvun. Maljalle on lisätty kromoforeja, joita E. coli -bakteereille ominaiset entsyymit pilkkovat. Kromoforien pilkkoutuminen aikaansaa spesifin värireaktion pesäkkeissä. Nämä ominaisuudet yhdessä mahdollistavat ulostenäytteen sekafloorasta sekä telluriitille resistenttien O157 että non-O157 STEC-kantojen havaitsemisen. Gram-positiiviset bakteerit eivät kasva maljalla.

Tuotteen on riippumattomissa tutkimuksissa todettu havaitsevan ulostenäytteistä noin 90 % niistä STEC-kannoista, joilla on STEC:n aiheuttamaan hemolyyttis-ureeminen syndroomaan (HUS) liittyvä stx2a- tai stx2d-geeni. Virulenssimarkkerina toimivaa eae-geeniä kantavista kannoista tuotteen todettiin havaitsevan noin 84 %.
No image

Kromogeeninen VRE agarmalja

Tuotenro

T247

CE/IVD

Tuotetunnus

CHR-VRE

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen kromogeeninen valmismalja vankomysiini-resistenttien enterokokkikantojen (VRE) havaitsemiseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Kromogeeninen VRE agarmalja on tarkoitettu vankomysiiniresistenttien enterokokkien (VRE) aiheuttamien infektioiden ja kantajuuden havaitsemiseen. Tuote mahdollistaa myös E. faecalis ja E. faecium -bakteerien erottamisen muista vankomysiiniresistenteistä enterokokeista. Tuotteen avulla saatuja tuloksia tulee käyttää ja arvioida yhdessä muiden kliinisten ja laboratoriotulosten kanssa. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Kromogeeninen VRE agar on selektiivinen valmismalja vankomysiiniresistenttien enterokokkien viljelyyn. Enterokokkien vankomysiiniresistenssi voi olla matala-asteista ja sisäsyntyistä (esim. vanC-geeni) tai hankittua, kuten tyypillisesti E. faecalis- ja E. faecium -kannoilla (vanA- ja vanB-geenit). Hankittu resistenssi voi siirtyä kannasta ja lajista toiseen ja on siten kliinisesti merkittävää.

Maljalle lisätyt kromoforit mahdollistavat sen, että E. faecalis ja E. faecium voidaan erottaa pesäkevärin perusteella sisäsyntyisesti resistenteistä muista enterokokkilajeista. Vankomysiinille herkät kannat eivät kasva maljalla.
No image

Laimennusliuos hiivoille, 450 ml pullo

Tuotenro

T045

Tuotetunnus

DIL450

Tuotetyyppi

Pullo

Tyypilliset käyttöalat

Elintarvikeanalytiikka
Ympäristöanalytiikka
Tutkimus ja opetus

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Elatusaineliuos hiivoja ja homeita sisältävien näytteiden laimentamiseen

No image

Lammasveriagar, selektiivinen malja

Tuotenro

T047

CE/IVD

Tuotetunnus

SBA+C&O

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen valmismalja streptokokkien ja niiden aiheuttaman hemolyysin havaitsemiseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Selektiivinen lammasveriagar on tarkoitettu kliinisessä diagnostiikassa beetahemolyyttisten streptokokkien havaitsemiseen etenkin nielunäytteistä. Malja soveltuu myös muuhun kuin kliiniseen analytiikkaan, mm. streptokokkien havaitsemiseen. Tuotteen avulla saatuja tuloksia tulee käyttää ja arvioida yhdessä muiden kliinisten ja laboratoriotulosten kanssa. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Ylähengitystieinfektiossa näytteissä on paljon normaaliflooraa, joka voi häiritä beetahemolyyttisten streptokokkien diagnostiikkaa ja siten näiden näytteiden tutkimisessa on eduksi käyttää tavanomaista selektiivisempää verimaljaa. Selektiivisinä aineina SBA+C&O-maljalla on gram-negatiivisten bakteerien kasvua estävä kolistiini ja stafylokokkien kasvua estävä oksoliinihappo. Näin ollen maljalla rikastuvat streptokokit ja streptokokkien tyyppiset bakteerit. Myös hevosille pääntautia (strangles) aiheuttava beetahemolyyttinen Strep. equi subsp. equi kasvaa SBA+C&O-agarmaljalla.
No image

Lammasveriagarmalja

Tuotenro

T046

CE/IVD

Tuotetunnus

SBA

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede
Ympäristöanalytiikka
Tutkimus ja opetus

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Valmismalja bakteerien kasvatukseen ja niiden aiheuttaman hemolyysin toteamiseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Lammasveriagarmalja on tarkoitettu kliinisessä diagnostiikassa erityisesti hemolyyttisten streptokokkien ja stafylokokkien sekä muiden hemolyyttisten bakteerien aiheuttamien infektioiden havaitsemiseen. Muussa analytiikassa malja soveltuu aerobisten bakteerien havaitsemiseen. Tuotteen avulla saatuja tuloksia tulee käyttää ja arvioida yhdessä muiden kliinisten ja laboratoriotulosten kanssa. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Lammasveriagar on runsasravinteinen yleiselatusaine, joka ei sisällä antibiootteja tai muita selektiivisiä aineita. Lampaanveren ansiosta hemolyyttiset ja ei-hemolyyttiset bakteerit erottuvat helposti toisistaan. Maljalla on vain vähän hiilihydraatteja, jotta beetahemolyyttiset streptokokit eivät aiheuta alfahemolyysiä. Hiilihydraattien vähäisyys voi pienentää streptokokkipesäkkeiden kokoa, mutta parantaa usein hemolyysin selkeyttä.

Tuote sisältää biologista eläinperäistä ainetta (lampaan veri).

LMBA agarmalja

LMBA agarmalja

Tuotenro

T048

Tuotetunnus

LMBA

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Elintarvikeanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen valmiselatusainemalja Listeria monocytogenes -bakteerin havaitsemiseen

KÄYTTÖTARKOITUS
LMBA agarmalja on tarkoitettu Listeria-bakteerien havaitsemiseen etenkin elintarvikenäytteistä. Malja on selektiivinen Listeria-bakteereille ja sille on lisätty lampaan verta Listeria-lajien hemolyyttisten ominaisuuksien havaitsemiseksi. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
LMBA on ravinteikas ja selektiivinen valmismalja, jonka selektiivisyys perustuu antimikrobisten litiumkloridin, nalidiksiinihapon, keftatsidiimin, amfoterisiini B:n ja polymyksiini B:n yhteisvaikutukseen. Maljan ravinteikkaan pohjan muodostavat entsymaattisesti pilkottu kaseiini sekä soijapeptoni. Maljalle on lisätty lampaan verta Listeria-lajien hemolyysin havaitsemiseksi ja alustavaksi tunnistamiseksi.

MacConkey agarmalja

MacConkey agarmalja

Tuotenro

T050

Tuotetunnus

MAC

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede
Elintarvikeanalytiikka
Ympäristöanalytiikka
Tutkimus ja opetus

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen valmismalja sappea sietävien gram-negatiivisten bakteerien tunnistamiseen

KÄYTTÖTARKOITUS
MacConkey agarmalja on selektiivinen malja sappea sietävien gram-negatiivisten bakteerien, etenkin enterobakteerien havaitsemiseen ja tunnistamiseen. Malja erottelee laktoosia fermentoivat bakteerit fermentoimattomista. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
MacConkey agar on ravinteikas ja selektiivinen valmismalja, jonka selektiivisyys perustuu sappisuolojen ja kristallivioletin gram-positiivisten bakteerien kasvua estävään vaikutukseen. Sappisuolat vaikuttavat myös niille herkkiin gram-negatiivisiin bakteereihin. Maljan ravinteikkaan pohjan muodostavat entsymaattisesti pilkottu gelatiini sekä peptonit. Maljalle on lisätty laktoosia yhdessä neutraali puna pH-indikaattorin kanssa
laktoosia fermentoivien bakteerien osoittamiseksi. pH:n laskiessa fermentaation seurauksena maljapohjan väri muuttuu oranssista punaiseksi.
No image

MacConkey liuos, 7 ml putki

Tuotenro

T254

CE/IVD

Tuotetunnus

MACB7

Tuotetyyppi

Putki

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede
Elintarvikeanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Valmiselatusaineliuos E. colin (erit. EHEC) ja koliformisten bakteerien rikastamiseen

No image

Maito-glyseriini -liuos, 1 ml putki

Tuotenro

T261

Tuotetunnus

STGG1

Tuotetyyppi

Putki

Tyypilliset käyttöalat

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Skim milk-tryptone-glucose-glycerin -liuosputki bakteerien säilytykseen ja/tai kuljetukseen

No image

Mallasuuteagar kontaktimalja

Tuotenro

T195

Tuotetunnus

MEA-CONT

Tuotetyyppi

Kontaktimalja

Tyypilliset käyttöalat

Ympäristöanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen valmismalja hiivojen, homeiden ja muiden happoa sietävien mikrobien havaitsemiseen pinnoilta

No image

Mallasuuteagar, selektiivinen agarmalja (M2)

Tuotenro

T053

Tuotetunnus

MEA+CHL

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Ympäristöanalytiikka
Tutkimus ja opetus

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen valmismalja hiivojen, homeiden ja muiden happoa sietävien mikrobien havaitsemiseen ja kasvatukseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Selektiivinen mallasuuteagar (myös M2) on tarkoitettu hiivojen ja homeiden kasvattamiseen ympäristönäytteistä sekä tutkimus- ja opetuskäyttöön. Maljan selektiivisyys perustuu kloramfenikoliin. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Mallasuuteagar on selektiivinen valmismalja, jonka selektiivisyys perustuu laajakirjoisesti bakteerien kasvua estävään kloramfenikoliin sekä matalaan pH:seen. Maljalla on mallasuutetta korkeassa pitoisuudessa ja siten paljon fermentoitavia hiilihydraatteja homeiden ja hiivojen energianlähteeksi. Tuotteen koostumus on Asumisterveysohjeen mukainen.
No image

Mallasuuteagarmalja (ei selektiivinen)

Tuotenro

T054

Tuotetunnus

MEA

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Ympäristöanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Valmismalja hiivojen, homeiden ja muiden happoa sietävien mikrobien havaitsemiseen ja kasvatukseen

No image

Mastix-M diagnostinen agarmalja

Tuotenro

T058

Tuotetunnus

MASD

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Eläinlääketiede

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Valmismalja utaretulehdusta aiheuttavien bakteerien havaitsemiseen

No image

Mastix-M herkkyysmalja

Tuotenro

T059

Tuotetunnus

MASR

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Eläinlääketiede

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Valmismalja utaretulehdusta aiheuttavien bakteerien antibioottiherkkyyksien määrittämiseen

MHF herkkyysmalja

MHF herkkyysmalja

Tuotenro

T182

CE/IVD

Tuotetunnus

MH-F

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Valmismalja vaativien bakteerien antibioottiherkkyyksien määrittämiseen

No image

Modified charcoal cefoperazone desoxycholate agar (mCCDA) plate

Tuotenro

T017

CE/IVD

Tuotetunnus

mCCDA

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede
Elintarvikeanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen valmismalja Campylobacter spp. havaitsemiseen ja eristämiseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Campylobacter agarmalja (modifioitu Charcoal Cefoperazone Deoycholate Agar, mCCDA) on tarkoitettu Campylobacter -lajien aiheuttamien infektioiden tai elintarvikekontaminaatioiden havaitsemiseen. Tuotteen avulla saatuja tuloksia tulee käyttää ja arvioida yhdessä muiden kliinisten ja laboratoriotulosten kanssa. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
mCCDA on veretön selektiivinen valmismalja ja sillä kasvaa suurin osa ihmiselle suolistoinfektioita aiheuttavista kampylobakteereista. Elatusaine perustuu CCDA-maljapohjaan, jota on hieman muokattu selektiivisten antibioottien osalta. Maljalla on kefoperatsoni ja amfoterisiini B antibiootteja estämässä muiden mikrobien kuin Campylobacter jejuni ja C. coli -kantojen kasvua. Maljaa voidaan inkuboida sekä 37°C:ssa että 42°C:ssa. Kampylobakteerien kasvu on tällä maljalla +37°C:ssa jopa hieman runsaampaa. Elintarvikeanalytiikassa inkubointi 41,5°C:ssa on standardin ISO 11133 mukaista.
No image

MRSA liuos, 200 ml pullo

Tuotenro

T069

Tuotetunnus

MRSAB200

Tuotetyyppi

Pullo

Tyypilliset käyttöalat

Eläinlääketiede

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Elatusaineliuos metisilliini-resistentin Staph. aureus -bakteerin (MRSA) kasvattamiseen

No image

Mueller-Hinton agar (MHA) herkkyysmalja

Tuotenro

T070

CE/IVD

Tuotetunnus

MHA

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede
Tutkimus ja opetus

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Valmismalja antibioottiherkkyyksien määrittämiseen

OGYE agarmalja

OGYE agarmalja

Tuotenro

T276

Tuotetunnus

OGYE

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Elintarvikeanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen valmismalja hiivojen ja homeiden havaitsemiseen ja eristämiseen elintarvikkeista

KÄYTTÖTARKOITUS
Oksitetrasykliini glukoosi hiivauute -agarmalja on tarkoitettu homeiden ja etenkin hiivojen havaitsemiseen ja eristämiseen elintarvikenäytteistä. Maljan pH on neutraali ja sen selektiivisyys perustuu bakteereita estävään oksitetrasykliiniin. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.


TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
OGYE on selektiivinen valmismalja, jonka selektiivisyys perustuu laajakirjoiseen oksitetrasykliini-antibioottiin. Maljalle on lisätty runsaasti dekstroosia energianlähteeksi, sekä hiivauutetta, joka tarjoaa kasvulle keskeisten B-vitamiinien lähteen. Maljalla on monista muista home- ja hiivamaljoista poiketen neutraali pH. Neutraalin pH:n on havaittu parantavan monien elintarvikkeissa viihtyvien sekä fyysisesti rasittuneiden hiivojen ja homeiden kasvua. Neutraali pH estää myös laktobasillien kasvua ja voi siten parantaa hiivojen ja homeiden kasvua ja havaitsemista elintarvikenäytteistä.

No image

Orange serum agarmalja

Tuotenro

T074

Tuotetunnus

OSA

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Elintarvikeanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Valmismalja sitrushedelmiä pilaavien mikrobien ja happoa sietävien mikrobien havaitsemiseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Orange serum agarmalja on tarkoitettu etenkin sitrushedelmiä pilaavien ja matalassa pH:ssa viihtyvien mikrobien havaitsemiseen. Maljan pääravinne on tryptoni, jonka lisäksi maljalla on appelsiiniuutetta tukien sitrushedelmien kontaminanttien kasvua. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Orange serum agar on suhteellisen ravinteikas valmismalja. Tryptoni ja hiivauute tarjoavat typen, hiilihydraattien ja B-vitamiinien lähteen. Glukoosi on fermentoitava sokeri. Appelsiiniuute tekee maljasta sitrushedelmien mikrobeille suotuisan ja madaltaa maljan pH:ta.

No image

Plate count agar, 200 ml pullo

Tuotenro

T077

Tuotetunnus

PCA200

Tuotetyyppi

Pullo

Tyypilliset käyttöalat

Elintarvikeanalytiikka
Ympäristöanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Elatusaineagar mikrobien havaitsemiseen ja pesäkelaskentaan

KÄYTTÖTARKOITUS
Plate count agar (myös tryptoni-hiivauute-glukoosi agar, ei selektiivinen) on tarkoitettu mikrobipitoisuuksien määrittämiseen elintarvike- ja ympäristönäytteistä sekä tutkimuskäyttöön. Elatusaineen pH on neutraali, eikä sille ole lisätty selektiivisiä aineita. Tuote on valmiselatusainepullo ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Plate count agar on suhteellisen ravinteikas elatusaine ilman selektiivisiä aineita. Agarilla voidaan siten määrittää niin bakteeri- kuin hiiva- ja homepitoisuudetkin valitusta näytteestä. Elatusaineeseen lisätty glukoosi toimii bakteerien energianlähteenä. Kaseiini ja hiivauute tarjoavat hiilen, typen, aminohappojen ja B-vitamiinien lähteen.

Agar on pakattu 300 ml ruskeaan lasipulloon, joka on suljettu kierrekorkilla.
No image

Plate count agar, 300 ml pullo

Tuotenro

T281

Tuotetunnus

PCA300

Tuotetyyppi

Pullo

Tyypilliset käyttöalat

Eläinlääketiede
Elintarvikeanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Elatusaineagar mikrobien havaitsemiseen ja pesäkelaskentaan

KÄYTTÖTARKOITUS
Plate count agar (myös tryptoni-hiivauute-glukoosi agar, ei selektiivinen) on tarkoitettu mikrobipitoisuuksien määrittämiseen elintarvike- ja ympäristönäytteistä sekä tutkimuskäyttöön. Elatusaineen pH on neutraali, eikä sille ole lisätty selektiivisiä aineita. Tuote on valmiselatusainepullo ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Plate count agar on suhteellisen ravinteikas elatusaine ilman selektiivisiä aineita. Agarilla voidaan siten määrittää niin bakteeri- kuin hiiva- ja homepitoisuudetkin valitusta näytteestä. Elatusaineeseen lisätty glukoosi toimii bakteerien energianlähteenä. Kaseiini ja hiivauute tarjoavat hiilen, typen, aminohappojen ja B-vitamiinien lähteen.

Agar on pakattu 500 ml ruskeaan lasipulloon, joka on suljettu kierrekorkilla.
No image

Plate count agarmalja

Tuotenro

T079

Tuotetunnus

PCA

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Elintarvikeanalytiikka
Ympäristöanalytiikka
Tutkimus ja opetus

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Valmismalja mikrobien havaitsemiseen ja pesäkelaskentaan

KÄYTTÖTARKOITUS
Plate count agarmalja (myös tryptoni-hiivauute-glukoosi agar, ei selektiivinen) on tarkoitettu mikrobipitoisuuksien määrittämiseen elintarvike- ja ympäristönäytteistä sekä tutkimuskäyttöön. Maljan pH on neutraali, eikä sille ole lisätty selektiivisiä aineita. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Plate count agar on suhteellisen ravinteikas valmismalja ilman selektiivisiä aineita. Maljalta voidaan siten määrittää niin bakteeri- kuin hiiva- ja homepitoisuudetkin. Maljalle lisätty glukoosi toimii bakteerien energianlähteenä. Kaseiini ja hiivauute tarjoavat hiilen, typen, aminohappojen ja B-vitamiinien lähteen.
No image

Plate count kontaktimalja

Tuotenro

T080

Tuotetunnus

PCA-CONT

Tuotetyyppi

Kontaktimalja

Tyypilliset käyttöalat

Ympäristöanalytiikka
Tutkimus ja opetus

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Valmismalja mikrobien havaitsemiseen pinnoilta

KÄYTTÖTARKOITUS
Plate count kontaktimalja on tarkoitettu mikrobien havaitsemiseen pinnoilta. Malja soveltuu esimerkiksi tuotantotilojen ja -laitteiden pintojen puhtauskontrollointiin. Tuotteen agarpinta on koholla yli maljan reunojen, jotta näyte voidaan painaa suoraan agaria vasten. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Kontaktimaljalla hiivauute ja tryptoni toimivat hiilihydraattien, aminohappojen, typen sekä kivennäisaineiden lähteinä. Glukoosi vapauttaa maljalle fermentoitavia hiilihydraatteja. Agarpinta on koholla yli maljan reunojen, jotta suora näytteenotto pinnasta on mahdollista.
No image

Plate count skim milk agarmalja

Tuotenro

T083

Tuotetunnus

PCSM

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Elintarvikeanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Valmismalja mikrobien havaitsemiseen ja pesäkelaskentaan maitotuotteista

KÄYTTÖTARKOITUS
Plate count skim milk -agarmalja on tarkoitettu maidon sekä muiden maitotuotteiden mikrobien eristämiseen ja pesäkelaskentaan. Tuote sisältää maitojauhetta, sen pH on neutraali, eikä sille ole lisätty selektiivisiä aineita. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Plate count skim milk on valmismalja, joka sisältää rasvatonta maitojauhetta erityisesti maidossa esiintyvien mikrobien kasvun edistämiseksi. Maitojauhe sekä tryptoni toimivat kaseiinin lähteinä ja vapauttavat maljalle aminohappoja, hiiltä ja typpeä sekä muita ravinteita. Hiivauute on erityisesti B-vitamiinien lähde. Glukoosia on lisätty maljalle fermentoitavaksi hiilihydraatiksi.
No image

Plate count skim milk, 200 ml pullo

Tuotenro

T081

Tuotetunnus

PCSM200

Tuotetyyppi

Pullo

Tyypilliset käyttöalat

Elintarvikeanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Elatusaineagar mikrobien havaitsemiseen ja pesäkelaskentaan maitotuotteista

KÄYTTÖTARKOITUS
Plate count skim milk -agar on tarkoitettu maidon sekä muiden maitotuotteiden mikrobien eristämiseen ja pesäkelaskentaan. Tuote sisältää maitojauhetta, sen pH on neutraali, eikä sille ole lisätty selektiivisiä aineita. Tuote on valmiselatusainepullo ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Plate count skim milk agar sisältää rasvatonta maitojauhetta erityisesti maidossa esiintyvien mikrobien kasvun edistämiseksi. Maitojauhe sekä tryptoni toimivat kaseiinin lähteinä ja vapauttavat elatusaineeseen aminohappoja, hiiltä ja typpeä sekä muita ravinteita. Hiivauute on erityisesti B-vitamiinien lähde. Glukoosia on lisätty elatusaineen fermentoitavaksi hiilihydraatiksi.

Agar on pakattu 300 ml ruskeaan lasipulloon, joka on suljettu kierrekorkilla.
Plate count skim milk, 450 ml pullo

Plate count skim milk, 450 ml pullo

Tuotenro

T082

Tuotetunnus

PCSM450

Tuotetyyppi

Pullo

Tyypilliset käyttöalat

Elintarvikeanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Elatusaineagar mikrobien havaitsemiseen ja pesäkelaskentaan maitotuotteista

KÄYTTÖTARKOITUS
Plate count skim milk -agar on tarkoitettu maidon sekä muiden maitotuotteiden mikrobien eristämiseen ja pesäkelaskentaan. Tuote sisältää maitojauhetta, sen pH on neutraali, eikä sille ole lisätty selektiivisiä aineita. Tuote on valmiselatusainepullo ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Plate count skim milk agar sisältää rasvatonta maitojauhetta erityisesti maidossa esiintyvien mikrobien kasvun edistämiseksi. Maitojauhe sekä tryptoni toimivat kaseiinin lähteinä ja vapauttavat elatusaineeseen aminohappoja, hiiltä ja typpeä sekä muita ravinteita. Hiivauute on erityisesti B-vitamiinien lähde. Glukoosia on lisätty elatusaineen fermentoitavaksi hiilihydraatiksi.

Agar on pakattu 500 ml ruskeaan lasipulloon, joka on suljettu kierrekorkilla.
No image

Potato dextrose agarmalja

Tuotenro

T086

CE/IVD

Tuotetunnus

PDA

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Elintarvikeanalytiikka
Ympäristöanalytiikka
Tutkimus ja opetus

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Ei-selektiivinen valmismalja homeiden ja hiivojen havaitsemiseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Potato dextrose agarmalja on tarkoitettu mahdollisesti hiivoja tai homeita sisältävien näytteiden viljelyyn kliinisissä ja ei-kliinisissä laboratorioissa. Tuotteen avulla saatuja tuloksia tulee käyttää ja arvioida yhdessä muiden kliinisten ja laboratoriotulosten kanssa. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
PDA on ei-selektiivinen valmismalja, jonka pH on lievästi happaman puolella tukien hiivojen ja homeiden kasvua. Maljalla on perunainfuusion lisäksi glukoosia, joten sienisoluille on tarjolla runsaasti energiaa ja riittävästi proteiineja. Rikas alusta lisää rihmasienten itiöintiä ja joidenkin dermatofyyttien pigmentinmuodostusta.
No image

Pseudomonas agarmalja (CN)

Tuotenro

T087

Tuotetunnus

PSA+C&N

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Elintarvikeanalytiikka
Ympäristöanalytiikka
Tutkimus ja opetus

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen valmismalja Pseudomonas aeruginosa -bakteerin havaitsemiseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Pseudomonas agarmalja (CN) on tarkoitettu etenkin Pseudomonas aeruginosa-bakteerin kasvatukseen ja eristämiseen. Maljan selektiivisyys perustuu setrimidiin ja nalidiksiinihappoon. P. aeruginosa erottuu maljalta tuottamansa pyosyaniini-pigmentin sekä fluoresenssin avulla. Tuote soveltuu esimerkiksi tutkimuskäyttöön sekä elintarvike- ja ympäristönäytteille. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Pseudomonas agar on selektiivinen valmismalja, jonka selektiivisyys perustuu laajakirjoiseen setrimidiin sekä nalidiksiinihappoon, jotka estävät muun muassa Klebsiella, Proteus ja Providencia spp. kasvua. Maljan ravinteikkaan pohjan muodostavat gelatiiniperäiset peptonit sekä kaseiini. Maljalle on lisätty magnesiumkloridia sekä kaliumsulfaattia tukemaan Pseudomonas aeruginosa -bakteerien pyosyaniini-pigmentin muodostusta. Pigmenttiä vahvistaa myös glyseroli, joka toimii maljalla energianlähteenä.
No image

Puskuroitu peptonivesi, 450 ml pullo

Tuotenro

T089

Tuotetunnus

BPW450

Tuotetyyppi

Pullo

Tyypilliset käyttöalat

Elintarvikeanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Elatusaineliuos Salmonella-bakteereiden rikastamiseen

Reasoner's 2A (R2A) agarmalja

Reasoner's 2A (R2A) agarmalja

Tuotenro

T090

Tuotetunnus

R2A

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Elintarvikeanalytiikka
Ympäristöanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Valmismalja hidaskasvuisten mikrobien määrittämiseen juomavedestä

KÄYTTÖTARKOITUS
Reasoner’s 2A agarmalja on tarkoitettu hidaskasvuisten mikrobien määrittämiseen juomavedestä. Malja on niukkaravinteinen hilliten nopeasti kasvavien mikrobien kasvua eikä sille ole lisätty selektiivisiä aineita. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
R2A on vähäravinteinen valmismalja, jolle ei ole lisätty selektiivisiä aineita. Vähäinen ravinnepitoisuus mahdollistaa hitaasti kasvavien mikrobien kasvun pienentäen kilpailuasetelmaa nopeasti kasvavia mikrobeja vastaan. Maljalle on lisätty tärkkelystä sekä natriumpyruvaattia edistämään stressaantuneiden bakteerien kasvua.
Rose-Bengal Hagem (RBH) agarmalja

Rose-Bengal Hagem (RBH) agarmalja

Tuotenro

T108

Tuotetunnus

RBH

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Ympäristöanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Selektiivinen valmismalja hiivojen ja homeiden havaitsemiseen ja pesäkkeiden laskemiseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Rose-Bengal/Hagem-agarmalja on tarkoitettu hiivojen ja homeiden kasvattamiseen sekä pesäkeluvun määrittämiseen ympäristönäytteistä. Tuote soveltuu etenkin nopeasti kasvaville sienille, sen sienikasvua hidastavien ja siten pesäkkeiden laskemista helpottavien ainesosien vuoksi. Maljan pH on matala (n. 5,2). Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
Rose-Bengal-agarmalja on selektiivinen ja ravinteikas valmismalja, jonka selektiivisyys perustuu bakteerien kasvua estävään streptomysiiniin, matalaan pH-arvoon ja rose bengal -väriaineeseen. Rose bengal estää bakteerien kasvua ja rajoittaa nopeasti kasvavien homeiden leviämistä maljalla. Mallasuute ja dekstroosi tarjoavat fermentoitavia hiilihydraatteja maljalla kasvavien sienten käyttöön.
No image

Sabouraud dextrose agar (SD) malja

Tuotenro

T114

CE/IVD

Tuotetunnus

SDA

Tuotetyyppi

Malja

Tyypilliset käyttöalat

Kliininen lääketiede
Eläinlääketiede
Elintarvikeanalytiikka
Ympäristöanalytiikka

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Valmismalja dermatofyyttien, hiivojen ja homeiden havaitsemiseen

KÄYTTÖTARKOITUS
Sabouraud dextrose agar on tarkoitettu kliinisessä käytössä sieni-infektioiden havaitsemiseen. Ei-kliinisessä käytössä malja soveltuu sienten aiheuttamien kontaminaatioiden havaitsemiseen esimerkiksi ympäristö-, elintarvike- ja kosmetiikkanäytteistä. Tuotteen avulla saatuja tuloksia tulee käyttää ja arvioida yhdessä muiden kliinisten ja laboratoriotulosten kanssa. Tuote on valmiselatusainemalja ammattikäyttöön.

TUOTTEEN PÄÄOMINAISUUDET
SDA on runsasravinteinen ja lievästi hapan kasvatusalusta. Sienten kasvun tueksi maljalle on lisätty runsaasti dekstroosia, joka vapauttaa maljalle fermentoitavia hiilihydraatteja. Maljalla ei ole bakteeri- tai sienikasvua estäviä antibiootteja, joten sitä voidaan käyttää myös asidofiilisten bakteerien kasvattamiseen (esim. Nocardia -lajit ja aktinomykeetit).