tammerbiolab.fi
Avainlippu ISO 9001 ja ISO 13485

Tammer BioLab – En utvecklande och kundorienterad partner

Vi tillverkar våra egna odlingsmedier och produkter och produkter skräddarsydda efter kundernas speciella behov. Vi verkar också som kontraktstillverkare för ett brett sortiment av produkter. Vi hjälper våra kunder att säkerställa en smidig affärsverksamhet och snabbt få ut nya tjänster och produkter på marknaden.

Vi har byggt en kundportal och ett nytt produktionsstyrsystem för att tillgodose våra kunders behov. Funktionerna i vår kundportal inkluderar orderhantering, användarhantering, produktinformation, produktmanualer, säkerhetsdatablad och batchspecifika analyscertifikat. Genom portalen når även feedback, klagomål eller andra meddelanden sin destination snabbt och det är lätt att följa deras handläggning.

Mikrobiologiska odlingsmedier snabbt och flexibelt

Vi har mer än 35 års erfarenhet av tillverkning av mikrobiologiska medier och rör som innehåller lösningar. Våra produkter inkluderar både geléliknande odlingsmedier och lösningar för mångsidiga mikrobiologiska behov. Vi levererar agarplattor, rör och flaskor samt lösningar för mikrobiell utspädning, lagring, anrikning, analys och provtagning till våra kunder, t.ex.

Kolla in våra produkter

Produkter skräddarsydda för kundens behov

Många laboratorier använder, eller skulle behöva använda, odlingsmedier och lösningsrörprodukter som inte kan hittas som sådana i urvalet av kommersiella tillverkare. Egen tillverkning kan vara en utmaning, till exempel arbetet med att organisera produktionen, kvalitetsuppföljning eller ekonomiska skäl. Istället för egentillverkning erbjuder vi tjänsten att tillverka skräddarsydda produkter för kunden. Dessa produkter är tillverkade enligt Tammer BioLabs kvalitetssystem utifrån recept överenskomna med kunden. Tammer BioLab är tillverkare i dessa fall och tar på sig tillverkarens ansvar. Vår service för kundanpassade produkter är till exempel det bästa valet

Kontakta oss

Kärnan i kontraktstillverkningen är hög kvalitet och utmärkt dokumentation

Utöver våra egna och kundanpassade odlingmedier och produkter tillverkar vi våra kunders egna produkter som legotillverkning så att produkterna förses med vår kunds varumärke och logotyp. Våra kunder kan lita på den höga kvaliteten på våra renrum och tillverkningsprocess. Vår utmärkta dokumentationsprocess och produktionsstyrningssystem gör det möjligt för våra kunder att ha aktuell information om lagersituationen och ledtider för kontraktstillverkning. Med hjälp av vår högkvalitativa och snabba service slipper våra kunder eventuella produktionsflaskhalsar. Som en liten lokal operatör kan vi testproducera även små serier av nya produkter, och detta stöds av vår förmåga att designa och köpa lämpliga etiketter, till exempel utrustade med batchspecifika QR-koder. Vårt mål är att våra kunder ska använda nya produkter och tjänster snabbt och pålitligt.

Vi är en flexibel och högkvalitativ kontraktstillverkningspartner när du vill lägga ut produktion och/eller förpackning av produkter på en tillfällig eller längre sikt. Vi kan till exempel producera små eller medelstora produktionspartier åt dig för produktutveckling, pilotanvändning eller provmarknadsföring. Vår tjänst möjliggör:

Kontakta oss